Naziv projekta
HR: PAMETNA MOBILNOST I TURIZAM: ALTERNATIVNI NAČINI KRETANJA U TURIZMU DESTINACIJE
EN: SMART MOBILITY AND TOURISM: ALTERNATIVE MOBILITY IN DESTINATIONS' TOURISM
Šifra
ZP UNIRI 5/18
Znanstveno područje, polje i grana
društvene znanosti, ekonomija, ekonomika poduzetništva
Vrsta istraživanja
Primijenjeno
Vrijeme trajanja istraživanja
1. 10. 2018. – 30. 9. 2020.
Vrijednost projekta
19.000,00 kn
Izvor financiranja
UNIRI FMTU
Ključne riječi
HR: upravljanje mobilnošću, prometni sustav turističke destinacije, pametna / alternativna / održiva mobilnost, biciklistički promet, pješačenje, skupine korisnika s ograničenjima u kretanju
EN: mobility management, tourist destination transportation system, smart / alternative / sustainable mobility, bicycle traffic, pedestrian mobility, mobility of  traffic participants with movement limitations
Sažetak
HR: Hrvatska je turistička destinacija u koju 85% turista dolazi cestovnim prometom – dominantno automobilom. Uz to, kapacitet prometnog sustava pojedine destinacije je prostorno ograničen u odgovoru na prometnu potražnju, koja se u periodu turističke sezone višestruko multiplicira. Ipak, trendovi prometnog razvitka, u skladu s kvalitetom života u destinaciji, niti ne uključuju porast prometne ponude kao odgovor na rastuću potražnju. Rješenje dugoročno neodržive prometne situacije leži u upravljanju prometno-turističkom potražnjom, odnosno upravljanju mobilnošću. Upravljanje mobilnošću je koncept, koji se zbog fokusa na tzv. „soft“ mjere smatra primjenjivim specifičnostima svake pojedine destinacije. Dovoljno je fleksibilan da uvaži potrebe različitih skupina sudionika u kretanju destinacijom, stvaranjem okruženja koje treba rezultirati prilagodbom ponašanja (obrazaca mobilnosti) domicilnog stanovništva i posjetitelja destinacije. To čini uz pomoć informacijskih tehnologija. U skladu s trendovima EU, fokus ovog istraživanja je na „pametnoj mobilnosti“ – primarno biciklističkom prometu i pješačenju, ali i potrebama marginaliziranih skupina sudionika u prometu (osoba s invaliditetom, djece, starijih osoba) za kretanjem destinacijom. Prilagodbom adekvatnog instrumentarija EU u procjeni učinaka pametne mobilnosti, kombinirano s metodom ispitivanja i promatranja, utvrditi će se udio pojedinih oblika mobilnosti u hrvatskim turističkim destinacijama. Uvažavajući tezu da prometna potražnja nije isključivo izvedena iz turističke (transport for tourism), već je prometna usluga i osnova određenih turističkih proizvoda (transport as tourism) istražuju se mogućnosti pojedinih modaliteta kretanja u turizmu, a krajnji cilj istraživanja je ukazati na alternativne prometne modalitete (prometne podsustave destinacije), koje je turističkom tržištu moguće ponuditi u formi turističkog proizvoda (turizam posebnih interesa) .
EN: Croatia is a tourist destination most frequently travelled to by car (85% of tourists arrive by road traffic). Also, existing transportation systems face spatial limitations in addressing the increasing volumes of demand, especially during peak season. Nevertheless, increasing destination's traffic capacity is not sustainable. Demand oscillations are to be addressed by smart and long term solutions. The concept of mobility management offers quality improvements in managing tourist traffic demand. Mobility management implies the implementation of ‘soft’ measures. Therefore, it is considered responsive to a variety of requirements of different traffic demand groups (i.e. different mobility patterns). If done properly, mobility management results in an environment supportive to alternative modes of traffic, used by both visitors and local population of a tourist destination. Information technology and mobile applications are indispensable in the process. In line with the EU orientation, ‘smart’ mobility is in the focus of this research - primarily, bicycle and pedestrian modes. Nevertheless, there is also a strong commitment to research mobility challenged traffic participants (the disabled, children, elderly) with regard to tourism. Combined with the interview and observation methods, the available EU tools will be modified to specific context and implemented in assessing the smart mobility effects and opportunities in Croatian tourism. The potential behind certain mobility modes will be researched in the context of the fact that transportation demand is more than a derived demand or the 'transport for tourism', and that it could also be considered 'transport as tourism'. The final research objective is to pinpoint the alternative mobility modes (destination traffic subsystems), which could be offered to special interest tourist demand as destination's product .
ISTRAŽIVAČKI TIM
Voditelj/ica projekta
doc. dr. sc. Nataša Slavić
Članovi tima
prof. dr.sc. Edna Mrnjavac
dr.sc. Tomislav Car, poslijedoktorand
izv. prof. dr. sc. Darja Topolšek
doc. dr. sc. Sonja Mlaker Kač