Znanstveno-istraživačka djelatnost Fakulteta odvija se u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije te srodnim drugim znanstvenim područjima i poljima. Statutom Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu definirane su sljedeće znanstveno-istraživačke aktivnosti:

  • istraživanje aktualnih teorijskih i praktičnih gospodarskih problema, izrada znanstveno-istraživačkih i stručnih studija, projekta, ekspertiza, elaborata, analiza, vještačenja, savjetovanja, pružanje istraživačko-razvojnih usluga, pružanje konzultantskih usluga za potrebe gospodarstva, recenzije i revizije projekta;
  • realizacija istraživačkih projekata s inozemnim ustanovama u okviru međunarodne suradnje, individualni istraživački rad nastavnika koji svoje rezultate istraživanja objavljuju u zbornicima fakulteta, knjigama, časopisima i ostalim izdanjima;
  • organiziranje domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih simpozija, savjetovanja, seminara, kongresa, konferencija i drugih znanstveno-stručnih skupova.

Znanstvenim istraživanjima realiziraju se ciljevi FMTU, a slijedom i ciljevi Strategije UNIRI 2014. – 2020., posebice u smislu pametne specijalizacije, osnažuje se znanstvena osnovica sastavnice i razvija njezin potencijal kroz poticanje kreativnosti, inovativnosti i mobilnosti kao temeljnih poluga pomicanja granica ljudskog znanja.

Budući da sustav financijskih potpora znanstvenim istraživanjima, tj. financiranje znanstveno-istraživačkih projekata kroz Hrvatsku zakladu za znanost, ne mogu u kratkom roku u dovoljnoj mjeri potaknuti znanstvenu aktivnost sastavnice, FMTU usmjerava dio vlastitih sredstava u Sveučilišni sustav financijskih potpora znanstvenim istraživanjima.

Znanstveno-istraživački projekt  financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost (2015.)

Šifra projekta

Naziv projekta

Voditelj

Područje

UIP-2014-09-1214

Menadžment sportskih doživljaja u funkciji oblikovanja učinkovitih poslovnih modela u slabije razvijenim turističkim destinacijama

Marko Perić

Društvene znanosti

 

Istraživačke potpore Sveučilišta u Rijeci (2014.)

Šifra projekta

Naziv projekta

Voditelj

Područje

13.03.1.2.01

Upravljanje opskrbnim lancem u ugostiteljstvu

Edna Mrnjavac

Društvene znanosti

 

Istraživačke potpore Sveučilišta u Rijeci (2019.)

Šifra projekta

Naziv projekta

Voditelj

Područje

UNIRI-DRUSTV-18-212

Održivi gradovi kao nositelji gospodarskog razvoja

Marinela Krstinić Nižić

Društvene znanosti

UNIRI-DRUSTV-18-39 Audio menadžment u funkciji razvoja turističke destinacije Christian Stipanović Društvene znanosti
UNIRI-DRUSTV-18-103 Učinci i strateški ishodi velikih sportsko-turističkih događaja – perspektiva lokalnih stanovnika Marko Perić Društvene znanosti

 

Znanstveni projekti FMTU uz potporu Sveučilišta u Rijeci (2015.)

Šifra projekta

Naziv projekta

Voditelj

Područje

ZP UNIRI 1/15

Kreiranje tourism product cluba u funkciji repozicioniranja turističke destinacije

Christian Stipanović

Društvene znanosti

ZP UNIRI 2/15

Mjerenje utjecaja online reputacije na konkurentnost turističke destinacije

Suzana Marković

Društvene znanosti

ZP UNIRI 3/15

Identificiranje ekonomskih i društvenih odrednica turističke potrošnje u cilju prevladavanja sezonalnosti destinacije

Dora Smolčić Jurdana

Društvene znanosti

ZP UNIRI 4/15

Ekonomske posljedice klimatskih promjena na turizam

Zvonimira Šverko Grdić

Društvene znanosti

 

Znanstveni projekti FMTU uz potporu Sveučilišta u Rijeci (2016.)

Šifra projekta

Naziv projekta

Voditelj

Područje

ZP UNIRI 1/16

Benchmarking – izvor informacija za upravljanje prihodima

Sandra Janković

Društvene znanosti

ZP UNIRI 2/16

Utjecaj sukreiranja turističkog doživljaja na zadovoljstvo i percipiranu kvalitetu života turista

Dina Lončarić

Društvene znanosti

ZP UNIRI 3/16

Apsentizam i produktivnost rada u hotelskoj industriji

Helga Maškarin Ribarić

Društvene znanosti

ZP UNIRI 4/16

Sustavno gospodarenje energijom u hotelskoj industriji

Marinela Krstinić Nižić

Društvene znanosti

ZP UNIRI 5/16

Analiziranje i prognoziranje turističke ponude i potražnje u republici hrvatskoj primjenom kvantitativnih metoda

Tea Baldigara

Društvene znanosti

ZP UNIRI 6/16

Potencijali osnivanja turističkih poduzeća zasnovanih na potrebama lokalne zajednice u ruralnim područjima

Jelena Đurkin

Društvene znanosti

ZP UNIRI 7/16

Inovativni smještajni objekti u funkciji konkurentnosti turističke destinacije

Nadia Pavia

Društvene znanosti

ZP UNIRI 8/16

Utjecaj terorizma na izravna inozemna ulaganja u turizam

Maja Nikšić Radić

Društvene znanosti

 

Znanstveni projekti FMTU uz potporu Sveučilišta u Rijeci (2017.)

Šifra projekta

Naziv projekta

Voditelj

Područje

ZP UNIRI 1/17

Kulturne i kreativne industrije u inoviranju lanaca vrijednosti turističkih destinacija

Elena Rudan

Društvene znanosti

ZP UNIRI 2/17

Upravljanje rizicima u hotelskoj industriji

Goran Karanović

Društvene znanosti

ZP UNIRI 3/17

Novi pristupi u mjerenju doživljaja posjetitelja u turističkoj destinaciji

Suzana Marković

Društvene znanosti

ZP UNIRI 4/17

Primjena umjetnih neuronskih mreža u analiziranju turizma

Maja Mamula

Društvene znanosti

ZP UNIRI 5/17

Glamping – čimbenik kvalitete kampova

Ines Milohnić

Društvene znanosti

ZP UNIRI 6/17

Hrvatska kao virtualna turistička destinacija: lingvistička i analiza osjećaja

Brigita Bosnar Valković

Društvene znanosti

Znanstveni projekti FMTU uz potporu Sveučilišta u Rijeci (2018.)

Šifra projekta

Naziv projekta

Voditelj

Područje

ZP UNIRI 1/18
Od održivog do overtourisma i natrag: percepcija stanovništva i realni učinci turizma na lokalnoj razini
Daniela Soldić Frleta
Društvene znanosti

ZP UNIRI 2/18

Modeli unapređenja lojalnosti gostiju u turizmu i ugostiteljstvu

Marina Laškarin Ažić

Društvene znanosti

ZP UNIRI 3/18

Integrirano izvještavanje kao izvor informacija za ocjenu prepoznatljivosti i konkurentnosti zdravstveno-turističkog proizvoda destinacije

Milena Peršić

Društvene znanosti

ZP UNIRI 4/18

Ocjena oglašivačkih poruka nositelja turističke ponude: multidisciplinarna perspektiva primjenom kvantitativno-kvalitatinoga pristupa

Tea Baldigara

Društvene znanosti

ZP UNIRI 5/18

Pametna mobilnost i turizam: alternativni načini kretanja u turizmu destinacije

Nataša Slavić

Društvene znanosti

ZP UNIRI 6/18

Kružna ekonomija - mogućnost razvoja hrvatskoga gospodarstva

Zvonimira Šverko Grdić

Društvene znanosti

ZP UNIRI 7/18
Financijski izazovi pametnih gradova u turističkim destinacijama
Sabina Hodžić
Društvene znanosti
ZP UNIRI 8/18 Migracije kao spona između turizma i terorizma Maja Nikšić Radić
Društvene znanosti
ZP UNIRI 9/18 Smještajna ponuda u fukciji razvoja luksuznog turizma Marta Cerović
Društvene znanosti

 

 

Znanstveni projekti financirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (od 1996. godine)

Šifra projekta

Naziv projekta

Glavni istraživač

Područje

116-2012298-2574

Obnovljivi izbori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju

Branko Blažević

Društvene znanosti

116-1352598-2487

Upravljanje logističkim procesima u turističkoj destinaciji

Edna Mrnjavac

Društvene znanosti

116-1162459-2456

Modeli kvalitete i javno-privatno partnerstvo u turizmu Hrvatske

Vinka Cetinski

Društvene znanosti

116-1162459-2458

Modeli i standardi kvalitete i poslovne izvrsnosti za hotelsku industriju

Ivanka Avelini Holjevac

Društvene znanosti

116-0000000-0758

Upravljanje znanjem i kadrovima u turizmu kao značajkom hrvatskog identiteta

Vidoje Vujić

Društvene znanosti

0116001

Upravljanje poslovnim rezultatom hotelske industrije Hrvatske

Ivanka Avelini Holjevac

Društvene znanosti

0116003

Turistička regionalizacija u globalnim procesima

Branko Blažević

Društvene znanosti

0116005

Nova znanja i razvoj menadžmenta u Hrvatskom hotelijerstvu

Vidoje Vujić

Društvene znanosti

0116008

Javno privatno partnerstvo u razvoju turističke destinacije

Jože Perić

Društvene znanosti

116002

Hotelijerstvo Opatijske rivijere 2010.

Milena Peršić

Društvene znanosti

116003

Hrvatska u europskim udruženjima

Ivan Vuković

Društvene znanosti

116888

Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka

Edna Mrnjavac

Tehničke znanosti

803004

Menedžment u funkciji povećanja turističke potrošnje

Franjo Radišić

Društvene znanosti

803005

Turizam hrvatskih gradova

Tonka Pančić Kombol

Društvene znanosti