Znanstveno-istraživačka djelatnost Fakulteta odvija se u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije te srodnim drugim znanstvenim područjima i poljima. Statutom Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu definirane su sljedeće znanstveno-istraživačke aktivnosti:

  • istraživanje aktualnih teorijskih i praktičnih gospodarskih problema, izrada znanstveno-istraživačkih i stručnih studija, projekta, ekspertiza, elaborata, analiza, vještačenja, savjetovanja, pružanje istraživačko-razvojnih usluga, pružanje konzultantskih usluga za potrebe gospodarstva, recenzije i revizije projekta;
  • realizacija istraživačkih projekata s inozemnim ustanovama u okviru međunarodne suradnje, individualni istraživački rad nastavnika koji svoje rezultate istraživanja objavljuju u zbornicima fakulteta, knjigama, časopisima i ostalim izdanjima;
  • organiziranje domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih simpozija, savjetovanja, seminara, kongresa, konferencija i drugih znanstveno-stručnih skupova.

Znanstvenim istraživanjima realiziraju se ciljevi FMTU, a slijedom i ciljevi Strategije UNIRI 2014. – 2020., posebice u smislu pametne specijalizacije, osnažuje se znanstvena osnovica sastavnice i razvija njezin potencijal kroz poticanje kreativnosti, inovativnosti i mobilnosti kao temeljnih poluga pomicanja granica ljudskog znanja.

Budući da sustav financijskih potpora znanstvenim istraživanjima, tj. financiranje znanstveno-istraživačkih projekata kroz Hrvatsku zakladu za znanost, ne mogu u kratkom roku u dovoljnoj mjeri potaknuti znanstvenu aktivnost sastavnice, FMTU usmjerava dio vlastitih sredstava u Sveučilišni sustav financijskih potpora znanstvenim istraživanjima.

Znanstveno-istraživački projekt  financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost

Šifra projekta

Naziv projekta

Voditelj

Područje

2015.
UIP-2014-09-1214
Menadžment sportskih doživljaja u funkciji oblikovanja učinkovitih poslovnih modela u slabije razvijenim turističkim destinacijama
Marko Perić
Društvene znanosti

Istraživačke potpore Sveučilišta u Rijeci

Šifra projekta

Naziv projekta

Voditelj

Područje

2019.   

UNIRI-DRUSTV-18-212

Održivi gradovi kao nositelji gospodarskog razvoja

Marinela Krstinić Nižić

Društvene znanosti

UNIRI-DRUSTV-18-39 Audio menadžment u funkciji razvoja turističke destinacije Christian Stipanović Društvene znanosti
UNIRI-DRUSTV-18-103 Učinci i strateški ishodi velikih sportsko-turističkih događaja – perspektiva lokalnih stanovnika Marko Perić Društvene znanosti
2014.  
13.03.1.2.01 Upravljanje opskrbnim lancem u ugostiteljstvu Edna Mrnjavac  Društvene znanosti 

 

Znanstveno - istraživačke projektne inicijative Sveučilišta u Rijeci

Šifra projekta

Naziv projekta

Voditelj

Područje

2020.
ZIP-UNIRI-116-2-20 Hotelske operacije - vještine i trening za budućnost Ivana Ivančić Društvene znanosti
ZIP-UNIRI-116-1-20 Utjecaj pandemije COVID-19 na održivost pametnih turističkih destinacija Zrinka Zadel Društvene znanosti
2019.    
ZIP-UNIRI-116-1-19 Računovodstvene politike u izvještajima hotelskih kompanija u Republici Hrvatskoj Dubravka Vlašić Društvene znanosti
ZIP-UNIRI-116-2-19 Ugljikov otisak aktivnih sportskih turista: studija slučaja trail trkača Hrvoje Grofelnik Društvene znanosti
ZIP-UNIRI-116-3-19 Kvaliteta u obiteljskom smještaju - perspektiva gosta Ana-Marija Vrtodušić Hrgović Društvene znanosti
ZIP-UNIRI-116-4-19 Komunikacijske vještine turističkih djelatnika:  samoprocjena, meke vještine, samopoštovanje i poduzetničke namjere Ana Čuić Tanković Društvene znanosti
ZIP-UNIRI-116-5-19 Analiza ljudskog i korporativnog glasa na društvenim medijima u hotelskoj industriji Jelena Mušanović Društvene znanosti
ZIP-UNIRI-116-6-19 Jačanje financijske održivosti neprofitnih organizacija kroz aktivnosti povezane s turizmom Lorena Dadić Društvene znanosti
2018.
ZP UNIRI 1/18 Od održivog do overtourisma i natrag: percepcija stanovništva i realni učinci turizma na lokalnoj razini Daniela Soldić Frleta Društvene znanosti
ZP UNIRI 2/18 Modeli unapređenja lojalnosti gostiju u turizmu i ugostiteljstvu Marina Laškarin Ažić Društvene znanosti
ZP UNIRI 3/18 Integrirano izvještavanje kao izvor informacija za ocjenu prepoznatljivosti i konkurentnosti zdravstveno-turističkog proizvoda destinacije Milena Peršić Društvene znanosti
ZP UNIRI 4/18 Ocjena oglašivačkih poruka nositelja turističke ponude: multidisciplinarna perspektiva primjenom kvantitativno-kvalitatinoga pristupa Tea Baldigara Društvene znanosti
ZP UNIRI 5/18 Pametna mobilnost i turizam: alternativni načini kretanja u turizmu destinacije Nataša Slavić Društvene znanosti
ZP UNIRI 6/18 Kružna ekonomija - mogućnost razvoja hrvatskoga gospodarstva Zvonimira Šverko Grdić Društvene znanosti
ZP UNIRI 7/18 Financijski izazovi pametnih gradova u turističkim destinacijama Sabina Hodžić Društvene znanosti
ZP UNIRI 8/18 Migracije kao spona između turizma i terorizma Maja Nikšić Radić Društvene znanosti
ZP UNIRI 9/18 Smještajna ponuda u fukciji razvoja luksuznog turizma Marta Cerović Društvene znanosti
2017.   
ZP UNIRI 1/17 Kulturne i kreativne industrije u inoviranju lanaca vrijednosti turističkih destinacija Elena Rudan Društvene znanosti
ZP UNIRI 2/17 Upravljanje rizicima u hotelskoj industriji Goran Karanović Društvene znanosti
ZP UNIRI 3/17 Novi pristupi u mjerenju doživljaja posjetitelja u turističkoj destinaciji Suzana Marković Društvene znanosti
ZP UNIRI 4/17 Primjena umjetnih neuronskih mreža u analiziranju turizma Maja Mamula Društvene znanosti
ZP UNIRI 5/17 Glamping – čimbenik kvalitete kampova Ines Milohnić Društvene znanosti
ZP UNIRI 6/17 Hrvatska kao virtualna turistička destinacija: lingvistička i analiza osjećaja Brigita Bosnar Valković Društvene znanosti
2016.
ZP UNIRI 1/16 Benchmarking – izvor informacija za upravljanje prihodima Sandra Janković Društvene znanosti
ZP UNIRI 2/16 Utjecaj sukreiranja turističkog doživljaja na zadovoljstvo i percipiranu kvalitetu života turista Dina Lončarić Društvene znanosti
ZP UNIRI 3/16 Apsentizam i produktivnost rada u hotelskoj industriji Helga Maškarin Ribarić Društvene znanosti
ZP UNIRI 4/16 Sustavno gospodarenje energijom u hotelskoj industriji Marinela Krstinić Nižić Društvene znanosti
ZP UNIRI 5/16 Analiziranje i prognoziranje turističke ponude i potražnje u republici hrvatskoj primjenom kvantitativnih metoda Tea Baldigara Društvene znanosti
ZP UNIRI 6/16 Potencijali osnivanja turističkih poduzeća zasnovanih na potrebama lokalne zajednice u ruralnim područjima Jelena Đurkin Društvene znanosti
ZP UNIRI 7/16 Inovativni smještajni objekti u funkciji konkurentnosti turističke destinacije Nadia Pavia Društvene znanosti
ZP UNIRI 8/16 Utjecaj terorizma na izravna inozemna ulaganja u turizam Maja Nikšić Radić Društvene znanosti
2015.
ZP UNIRI 1/15 Kreiranje tourism product cluba u funkciji repozicioniranja turističke destinacije Christian Stipanović Društvene znanosti
ZP UNIRI 2/15 Mjerenje utjecaja online reputacije na konkurentnost turističke destinacije Suzana Marković Društvene znanosti
ZP UNIRI 3/15 Identificiranje ekonomskih i društvenih odrednica turističke potrošnje u cilju prevladavanja sezonalnosti destinacije Dora Smolčić Jurdana Društvene znanosti
ZP UNIRI 4/15 Ekonomske posljedice klimatskih promjena na turizam Zvonimira Šverko Grdić Društvene znanosti

  

Znanstveni projekti financirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (od 1996. godine)

Šifra projekta

Naziv projekta

Glavni istraživač

Područje

116-2012298-2574

Obnovljivi izbori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju

Branko Blažević

Društvene znanosti

116-1352598-2487

Upravljanje logističkim procesima u turističkoj destinaciji

Edna Mrnjavac

Društvene znanosti

116-1162459-2456

Modeli kvalitete i javno-privatno partnerstvo u turizmu Hrvatske

Vinka Cetinski

Društvene znanosti

116-1162459-2458

Modeli i standardi kvalitete i poslovne izvrsnosti za hotelsku industriju

Ivanka Avelini Holjevac

Društvene znanosti

116-0000000-0758

Upravljanje znanjem i kadrovima u turizmu kao značajkom hrvatskog identiteta

Vidoje Vujić

Društvene znanosti

0116001

Upravljanje poslovnim rezultatom hotelske industrije Hrvatske

Ivanka Avelini Holjevac

Društvene znanosti

0116003

Turistička regionalizacija u globalnim procesima

Branko Blažević

Društvene znanosti

0116005

Nova znanja i razvoj menadžmenta u Hrvatskom hotelijerstvu

Vidoje Vujić

Društvene znanosti

0116008

Javno privatno partnerstvo u razvoju turističke destinacije

Jože Perić

Društvene znanosti

116002

Hotelijerstvo Opatijske rivijere 2010.

Milena Peršić

Društvene znanosti

116003

Hrvatska u europskim udruženjima

Ivan Vuković

Društvene znanosti

116888

Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka

Edna Mrnjavac

Tehničke znanosti

803004

Menedžment u funkciji povećanja turističke potrošnje

Franjo Radišić

Društvene znanosti

803005

Turizam hrvatskih gradova

Tonka Pančić Kombol

Društvene znanosti