U srijedu, 27.03.2019., Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i Grad Opatija organizirali su drugi radni sastanak za dionike sportskog događaja „Hrvatski festival sportske rekreacije u nordijskom hodanju i pješačenju“, koji će se održati 13.04.2019. godine u Opatiji. Navedeni događaj odabran je kao jedan od pilot eventa EU projekta Zero Waste Blue, sufinanciran programom prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Sastanak je uvodnom prezentacijom otvorila izv.prof.dr.sc. Marinela Krstinić Nižić, te sve prisutne upoznala sa projektom Zero Waste Blue, konceptom „Nula otpada“ te Memorandumom o razumijevanju održivog sportskog događaja. Memorandumom su definirane sve aktivnosti pojedinih dionika sportskog događaja u sklopu projekta Zero Waste Blue, čiji je cilj  produljenje turističke sezone kroz provedbu održivih, “zelenih” sportskih događaja.

Direktor Kluba za športsku rekreaciju Gorovo, Dalibor Korenić i predsjednik Saveza športske rekreacije „Šport za sve“ PGŽ, Mladen Pokrajčić naveli su bitne preduvjete za organizaciju sportskih događaja, s posebnim naglaskom na mlade i volontere, koji pomažu u organizaciji ovog sportskog događaja. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu uključio je sa preddiplomskog studija „Menadžment održivog razvoja“ sljedeće studente volontere: Marijetu Fabijančić, Magdalenu Marković, Robertu Radetić, Karlu Kolaković, Taru Rist, Tonija Arih, Peer Bilobrk, Niku Kurti i Stelu Pušeljić.

Potpisnici navedenog Memoranduma, a samim time i dionici sportskog događaja su: Grad Opatija, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Turistička zajednica grada Opatije, Sportski savez Grada Opatije, Savez športske rekreacije “Šport za sve” PGŽ, Obrt za organizaciju i promidžbu OMNES, Klub za športsku rekreaciju Gorovo, Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, Udruga Žmergo, Komunalac d.o.o., Udruga osoba s invaliditetom Grada Opatije, te Mateo Jurčić videography, obrt za usluge video produkcije.

Svi navedeni dionici odlučili su poduzeti predložene aktivnosti i promicati put prema održivosti sportskog događaja, na način da minimiziraju negativne utjecaje na okoliš i pozitivno utječu na događaj s društvenog i ekonomskog stajališta.

2019 zw blue 5

2019 zw blue 6