S.T.A.R.

star

S.T.A.R. – Statistical Networks in Tourism Sector of Adriatic Regions je projekt Europske unije financiran iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007. – 2013. Osmišljen je u cilju razmjene znanja o turizmu između zemalja jadranske regije. U cilju dostupnosti, efikasnosti i pouzdanosti informacija o turističkom prometu, kreiran je turistički portal. Zemlje uključene u projekt kreirale su i mrežu za razmjenu najboljih praksi, integraciju informacijskih tehnologija i postojećeg znanja o turizmu. Na taj se način nastojalo pomoći kreatorima politika u izradi turističkih strategija kao i u iznalaženju adekvatnih načina provođenja državnih intervencija u turizmu. Istovremeno, poduzećima koja djeluju u turizmu, projekt je na raspolaganje dao alate za određivanje njihove pozicije na lokalnom tržištu, utvrđivanje karakteristika klijenata, kao i smjera njihova razvoja.

Trajanje projekta: 01. 04. 2010. – 28. 02. 2014.

Voditeljica projekta na FMTU: Dora Smolčić Jurdana (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)  

Partneri na projektu: Emilia-Romagna Region (vodeći partner; Italija), Business Service Center of Zenica – Doboj (Bosna i Hercegovina), Regional Unit of Corfu (Grčka), Consortium of Apulian Tourism Operators – COTUP (Italija), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Hrvatska), Regional Council of Durres (Albanija), Rimini Province (Italija), Marche Region – P.F. Statistical Information System (Italija), Abruzzo Region (Italija), Veneto Region – Directorate of Regional Statistical System (Italija).

ZERO WASTE

zero waste

Zero Waste – Zero Waste Adriatic net for events and festivals financiran je iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007. – 2013. Događaji i festivali bitan su element turističke ponude i prilika su za porast protoka turista. Međutim, na ovakvim okupljanjima dolazi do povećane potrošnje vode i energije, kao i povećanog stvaranja otpadnih tvari te tako pored pozitivnih, nastaje i čitav niz negativnih efekata. Glavni cilj projekta bio je postizanje preporuka i smjernica za stvaranje „nula otpada“ (zero waste) na festivalima i događanjima. Projektom su umreženi neki od postojećih događaja i festivala u zemljama partnerima na projektu te je na njihovom primjeru, razradom i primjenom najboljih praksi, testirana nova metodologija i konkretni postupci radi stvaranja „zelenih“ rješenja u upravljanju njihovim efektima. Zero Waste je također i novi kulturološki pristup koji, upotrebom ICT-a , može poticati stvaranje novih radnih mjesta.

Trajanje projekta: 01. 10. 2012. – 30. 06. 2015.

Voditelj projekta na FMTU: Marko Perić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (vodeći partner; Hrvatska), Grad Opatija, Ured Gradonačelnika (Hrvatska), ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica del Territorio S.p.A. (Italija), Provincia di Rimini: Ufficio Agenda 21/Sviluppo Sostenibile (Italija), Spazio Eventi SRL (Italija), Opština Tivat, Kabinet predsjednika Opštine (Crna Gora), Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica (Slovenia), Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor turizma i ugostiteljstva (Bosna i Hercegovina), Keshilli i Qarkut Durres, Drejtoria e Politikave te Zhvillimit te Qarkut (Albanija).

CROSSBENCH

sihr

Projekt CrossBench – Benchmarking hrvatskog i slovenskog hotelijerstva: instrument za povećanje konkurentnosti i razvoj poduzetništva  financiran je Operativnim programom Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Cilj projekta je bio izrada softvera za praćenje poslovanja hrvatskih i slovenskih hotela putem nadzora i usporedbe financijskih (prihodi i troškovi) i nefinancijskih podataka (zadovoljstvo gostiju i zaposlenika) te podataka iz područja društvene odgovornosti i odgovornosti prema okolišu. Softver pruža hotelima mogućnost usporedbe ostvarenih poslovnih rezultata sa ostalim hotelima uz razne informacije koje naglašavaju prednosti i nedostatke u usporedbi sa konkurencijom. Uporabom softvera hoteli mogu bolje upravljati troškovima i maksimalizirati prihode uz unapređenje socijalne odgovornosti i odgovornosti prema okolišu. S namjerom očuvanja povjerljivosti podataka, izvještaji prikazuju samo najviše, najniže i prosječne vrijednosti odabranog uzorka, unutar kojih se svaki hotel smješta.

Trajanje projekta: 18. 02. 2014. – 17. 06. 2015.

Voditeljica projekta na FMTU: Sandra Janković (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (vodeći partner; Hrvatska), Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica (Slovenija), Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske – UPUHH (Hrvatska), Turistično gostinska zbornica Slovenije (Slovenija).

Web stranica projekta: https://www.fthm.uniri.hr/crossbench/

HISTUR

sihr

HISTUR – Turizam kao zajednička (kulturna) baština obalnog dijela istarskog poluotoka projekt je financiran iz Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Opći ciljevi projekta bili su gospodarski i društveni razvoj, koji se temelji na potpori poduzetništvu, unapređenju turizma i društvenoj integraciji. Opći prekogranični ciljevi bili su uspostava suradnje među kulturnim institucijama koje su neposredno povezane sa poviješću turizma u obalnom dijelu Istre na slovenskoj i hrvatskoj strani, jačanje i nadogradnja suradnje među visokoškolskim institucijama na području turizma, sa naglaskom na područje povijesti turizma te uspostava dugotrajne (međunarodne) suradnje između edukativnih i kulturnih institucija.

Trajanje projekta: 17. 01. 2014. – 17. 09. 2015.

Voditeljica projekta na FMTU: Helga Maškarin Ribarić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica (vodeći partner; Slovenija), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Hrvatska), Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture Piran (Slovenija), Hrvatski muzej turizma (Hrvatska).

HINT-LAB

sihr

Projekt Poticanje poduzetništva u turizmu ruralnih područja – HINT-LAB,  financiran je u okviru Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Osnovni ciljevi projekta bili su razvoj poduzetništva kroz zajedničku prekograničnu suradnju te poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva s ciljem povećanja broja radnih mjesta. Projekt je doprinio razvoju prekogranične suradnje između malih i srednjih poduzetnika, obrazovnih, istraživačkih i razvojnih organizacija te poboljšanju poslovnih inovacija i tehnologije. Projekt je imao za cilj kreiranje novih radnih mjesta u ruralnim područjima kroz poticaj razvoja ruralnog i održivog turizma. U okviru projekta proveden je niz edukativnih radionica namijenjenih poduzetnicima s ciljem stjecanja novih vještina potrebnih za razvoj poslovanja i prepoznavanja tržišnih prilika i potencijala.

Trajanje projekta: 17. 01. 2014. – 17. 06. 2015.

Voditeljica projekta na FMTU: Ines Milohnić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica ( vodeći partner; Slovenija), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Hrvatska), Slovenska turistička organizacija (Slovenija), Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. (Slovenija), Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o. (Hrvatska).

EUquus

euquus

EUquus – Equestrian Tourism Routes in Europe je EU projekt financiran iz Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) s osnovnim ciljem razvoja oruđa za podršku dionicima u kreiranju kvalitetnih konjičkih turističkih ruta i proizvoda. Projektom je uspostavljena platforma za širenje i promicanje europske konjičke turističke ponude.

Trajanje projekta: 01. 05. 2013. – 31. 10. 2014.

Voditeljica projekta na FMTU: Romina Alkier (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu: Diputació de Barcelona – Barcelona Provincial Council (vodeći partner; Španjolska), Fundació Destí Menorca (Španjolska), Chambre d’Agriculture de la Dordogne (Francuska), Far and Ride Ltd (Ujedinjeno Kraljevstvo), Only Raid SL (Španjolska), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Hrvatska), Stado Ogierów Sieraków (Poljska), Provincia di Salerno (Italija), Hushållningsällskapet Östergötland (Švedska).