FOST INNO

FostInno

Projekt FOST INNO – Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region financiran je iz programa INTERREG V– B Adrion 2014. – 2020. Zajednički izazovi programskog područja kao što su produljenje turističke sezone, poboljšanje kvalitete turizma i stvaranje više kvalitetnijih radnih mjesta, rješavat će se u skladu s načelima održivosti kako bi se ojačao konkurentski položaj regije. Opći cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti jadransko-jonskog područja uz povećanje inovacijskih kapaciteta održivog turizma. U okviru projekta planirana je uspostava i razvoj internacionalnog „Centra za transfer znanja i inovacija u turizmu jadransko-jonskog područja“ koji će okupljati stručnjake iz područja turizma sa zajedničkim zadatkom razvoja inovativnih turističkih proizvoda i usluga.

Početak provedbe projekta: 01. 01. 2018.

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Voditeljica projekta: Helga Maškarin Ribarić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )

Voditeljica projekta za FMTU: Daniela Soldić Frleta (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Slovenija), RRA Severne Primorske: Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica (Slovenija), Comune di Perugia (Italija), Regione Molise (Italija), Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-Dobojskog kantona (Bosna i Hercegovina), Universiteti i Shkodres "Luigj Gurakuqi" (Albanija), Opština Tivat (Crna Gora).

 

TEACHING 2030

erasmusplusteaching 2030

TEACHING 2030 – Future-proof your classroom: teaching skills 2030 je projekt financiran iz programa Erasmus+, aktivnost KA2 – Strateška partnerstva u području visokog obrazovanja. Projekt ima za cilj unaprijediti nastavne vještine nastavnika kroz razvoj i primjenu modula za učenje korištenjem online alata. Glavni rezultat projekta je razvijen inovativni obrazovni program (modul) koji uključuje obuku na web-u u cBook formatu za nastavnike, trenere i edukatore širom Europe (i širom svijeta) kojem se može besplatno i bez ograničenja pristupiti. Program će korisnicima, edukatorima, osigurati stjecanje ključnih kompetencija i vještina potrebnih za uspješno podučavanje u budućnosti. Ciljna skupina su edukatori stariji od 40 godina, pripadnici generacija kojima je potrebna dodatna edukacija u korištenju suvremene tehnologije.

Početak provedbe projekta: 01. 09. 2017.

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Voditeljica projekta na FMTU: Dina Lončarić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu: Fachhochschule Burgenland GMBH (vodeći partner; Austrija), Create Mediadesign GmbH (Austrija), University of Maribor, Faculty of Economics (Slovenija), Esterhazy Karoly University Eger (Mađarska), University St. Kliment Ohridski, Bitola (Makedonija), Università degli Studi di Perugia (Italija), Universitat de Valencia (Španjolska), Universidade de Aveiro (Portugal).

RIVIERA4SEASONS2

riviera4seasons1riviera4seasons2

Projekt Riviera4Seasons2 – Zajednička baština za zajedničku međunarodnu promociju 365 dana zelenog turizma na Opatijskoj i Portoroškoj rivijeri financira se u okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. –2020. Tema projekta je aktivna zaštita kulturne i prirodne baštine kroz održivi razvoj turizma u okolici i zaleđu Opatije i Pirana, a s ciljem proširenja kulturno-turističke ponude. Cilj projekta je povećati prepoznatljivost i atraktivnost destinacije kroz inovativna kulturna događanja i unapređenje postojećih (tradicionalnih) događanja, kako bi oni postali značajnim motivom dolazaka gostiju u destinaciju. Rezultat projekta bit će povećanje posjetitelja prirodne i kulturne baštine na području obuhvaćenom projektom, tri manje infrastrukturne investicije, poboljšanje prekograničnog turističkog proizvoda „kulturni turizam 365 dana Riviere“, izrada šest novih itinerara te obrazovanje 250 osoba u svrhu poboljšanja turističke ponude ruralnih područja.

Početak provedbe projekta: 01. 10. 2017.

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Voditeljica projekta na FMTU: Lorena Bašan (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu: Općina Piran (vodeći partner; Slovenija), Grad Opatija (Hrvatska), TZ Portorož (Slovenija), UP Fakulteta za turistične študije – Turistica (Slovenija), TZ Grada Opatija (Hrvatska).

FOODBIZ

erasmusplusFOODBIZ

Projekt FOODBIZ – University and business learning for new employability paths in food and gastronomy je projekt financiran od strane Europske unije u sklopu programa Erasmus+, aktivnosti KA2 – Strateška partnerstva u području visokog obrazovanja. Projekt ima za cilj povećanje zapošljivosti studenata, izradu edukacijskih materijala iz područja gastro-turizma i pokretanje zajedničkih inicijativa za stvaranje novih poslova te umrežavanje unutar sektora. Ciljne skupine su studenti, dionici u agroturizmu i gastro-turizmu (proizvođači), mala poduzeća te lokalna uprava i samouprava.

Početak provedbe projekta: 01. 11. 2017.

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Voditeljica projekta na FMTU: Sandra Janković (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu: Università degli studi di Macerata (vodeći partner; Italija), Goeteborgs Universitet (Švedska), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Poljska), European Cultural Tourism Network AISBL (Belgija), Associacio Igcat (Španjolska), Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea (Italija), Svinesund Kommitten (Švedska).

ZERO WASTE BLUE

zero waste blue

ZERO WASTE BLUE – Zero Waste Blue sport events for territorial development odobren je za financiranje u sklopu programa INTERREG V–A Italija – Hrvatska 2014. –2020. (Standard +). Cilj projekta je produljenje turističke sezone kroz provedbu održivih, "zelenih" sportskih događaja na lokalitetima značajne kulturne i/ili prirodne baštine. Kapitalizacijom rezultata projekta Zero Waste nastojat će se stvoriti novi, zajednički turistički proizvod usmjeren na održive sportske događaje u Italiji i Hrvatskoj.

Početak provedbe projekta: 01. 06. 2018.

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Voditeljica projekta za FMTU: Marinela Krstinić Nižić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu: Grad Opatija (vodeći partner, Hrvatska), Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (Hrvatska), Dubrovačko – neretvanska županija (Hrvatska), ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA (Italija), Emilia-Romagna Regione del Veneto (Italija), Veneto Innovazione S.p.a. (Italija), Regione Molise (Italija), Comune di Ancona (Italija).

S.T.A.R.

star

S.T.A.R. – Statistical Networks in Tourism Sector of Adriatic Regions je projekt Europske unije financiran iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007. – 2013. Osmišljen je u cilju razmjene znanja o turizmu između zemalja jadranske regije. U cilju dostupnosti, efikasnosti i pouzdanosti informacija o turističkom prometu, kreiran je turistički portal. Zemlje uključene u projekt kreirale su i mrežu za razmjenu najboljih praksi, integraciju informacijskih tehnologija i postojećeg znanja o turizmu. Na taj se način nastojalo pomoći kreatorima politika u izradi turističkih strategija kao i u iznalaženju adekvatnih načina provođenja državnih intervencija u turizmu. Istovremeno, poduzećima koja djeluju u turizmu, projekt je na raspolaganje dao alate za određivanje njihove pozicije na lokalnom tržištu, utvrđivanje karakteristika klijenata, kao i smjera njihova razvoja.

Trajanje projekta: 01. 04. 2010. – 28. 02. 2014.

Voditeljica projekta na FMTU: Dora Smolčić Jurdana (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)  

Partneri na projektu: Emilia-Romagna Region (vodeći partner; Italija), Business Service Center of Zenica – Doboj (Bosna i Hercegovina), Regional Unit of Corfu (Grčka), Consortium of Apulian Tourism Operators – COTUP (Italija), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Hrvatska), Regional Council of Durres (Albanija), Rimini Province (Italija), Marche Region – P.F. Statistical Information System (Italija), Abruzzo Region (Italija), Veneto Region – Directorate of Regional Statistical System (Italija).

ZERO WASTE

zero waste

Zero Waste – Zero Waste Adriatic net for events and festivals financiran je iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007. – 2013. Događaji i festivali bitan su element turističke ponude i prilika su za porast protoka turista. Međutim, na ovakvim okupljanjima dolazi do povećane potrošnje vode i energije, kao i povećanog stvaranja otpadnih tvari te tako pored pozitivnih, nastaje i čitav niz negativnih efekata. Glavni cilj projekta bio je postizanje preporuka i smjernica za stvaranje „nula otpada“ (zero waste) na festivalima i događanjima. Projektom su umreženi neki od postojećih događaja i festivala u zemljama partnerima na projektu te je na njihovom primjeru, razradom i primjenom najboljih praksi, testirana nova metodologija i konkretni postupci radi stvaranja „zelenih“ rješenja u upravljanju njihovim efektima. Zero Waste je također i novi kulturološki pristup koji, upotrebom ICT-a , može poticati stvaranje novih radnih mjesta.

Trajanje projekta: 01. 10. 2012. – 30. 06. 2015.

Voditelj projekta na FMTU: Marko Perić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (vodeći partner; Hrvatska), Grad Opatija, Ured Gradonačelnika (Hrvatska), ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica del Territorio S.p.A. (Italija), Provincia di Rimini: Ufficio Agenda 21/Sviluppo Sostenibile (Italija), Spazio Eventi SRL (Italija), Opština Tivat, Kabinet predsjednika Opštine (Crna Gora), Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica (Slovenia), Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor turizma i ugostiteljstva (Bosna i Hercegovina), Keshilli i Qarkut Durres, Drejtoria e Politikave te Zhvillimit te Qarkut (Albanija).

CROSSBENCH

sihr

Projekt CrossBench – Benchmarking hrvatskog i slovenskog hotelijerstva: instrument za povećanje konkurentnosti i razvoj poduzetništva  financiran je Operativnim programom Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Cilj projekta je bio izrada softvera za praćenje poslovanja hrvatskih i slovenskih hotela putem nadzora i usporedbe financijskih (prihodi i troškovi) i nefinancijskih podataka (zadovoljstvo gostiju i zaposlenika) te podataka iz područja društvene odgovornosti i odgovornosti prema okolišu. Softver pruža hotelima mogućnost usporedbe ostvarenih poslovnih rezultata sa ostalim hotelima uz razne informacije koje naglašavaju prednosti i nedostatke u usporedbi sa konkurencijom. Uporabom softvera hoteli mogu bolje upravljati troškovima i maksimalizirati prihode uz unapređenje socijalne odgovornosti i odgovornosti prema okolišu. S namjerom očuvanja povjerljivosti podataka, izvještaji prikazuju samo najviše, najniže i prosječne vrijednosti odabranog uzorka, unutar kojih se svaki hotel smješta.

Trajanje projekta: 18. 02. 2014. – 17. 06. 2015.

Voditeljica projekta na FMTU: Sandra Janković (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (vodeći partner; Hrvatska), Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica (Slovenija), Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske – UPUHH (Hrvatska), Turistično gostinska zbornica Slovenije (Slovenija).

Web stranica projekta: https://www.fthm.uniri.hr/crossbench/

HISTUR

sihr

HISTUR – Turizam kao zajednička (kulturna) baština obalnog dijela istarskog poluotoka projekt je financiran iz Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Opći ciljevi projekta bili su gospodarski i društveni razvoj, koji se temelji na potpori poduzetništvu, unapređenju turizma i društvenoj integraciji. Opći prekogranični ciljevi bili su uspostava suradnje među kulturnim institucijama koje su neposredno povezane sa poviješću turizma u obalnom dijelu Istre na slovenskoj i hrvatskoj strani, jačanje i nadogradnja suradnje među visokoškolskim institucijama na području turizma, sa naglaskom na područje povijesti turizma te uspostava dugotrajne (međunarodne) suradnje između edukativnih i kulturnih institucija.

Trajanje projekta: 17. 01. 2014. – 17. 09. 2015.

Voditeljica projekta na FMTU: Helga Maškarin Ribarić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica (vodeći partner; Slovenija), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Hrvatska), Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture Piran (Slovenija), Hrvatski muzej turizma (Hrvatska).

HINT-LAB

sihr

Projekt Poticanje poduzetništva u turizmu ruralnih područja – HINT-LAB,  financiran je u okviru Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Osnovni ciljevi projekta bili su razvoj poduzetništva kroz zajedničku prekograničnu suradnju te poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva s ciljem povećanja broja radnih mjesta. Projekt je doprinio razvoju prekogranične suradnje između malih i srednjih poduzetnika, obrazovnih, istraživačkih i razvojnih organizacija te poboljšanju poslovnih inovacija i tehnologije. Projekt je imao za cilj kreiranje novih radnih mjesta u ruralnim područjima kroz poticaj razvoja ruralnog i održivog turizma. U okviru projekta proveden je niz edukativnih radionica namijenjenih poduzetnicima s ciljem stjecanja novih vještina potrebnih za razvoj poslovanja i prepoznavanja tržišnih prilika i potencijala.

Trajanje projekta: 17. 01. 2014. – 17. 06. 2015.

Voditeljica projekta na FMTU: Ines Milohnić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica ( vodeći partner; Slovenija), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Hrvatska), Slovenska turistička organizacija (Slovenija), Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. (Slovenija), Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o. (Hrvatska).

EUquus

euquus

EUquus – Equestrian Tourism Routes in Europe je EU projekt financiran iz Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) s osnovnim ciljem razvoja oruđa za podršku dionicima u kreiranju kvalitetnih konjičkih turističkih ruta i proizvoda. Projektom je uspostavljena platforma za širenje i promicanje europske konjičke turističke ponude.

Trajanje projekta: 01. 05. 2013. – 31. 10. 2014.

Voditeljica projekta na FMTU: Romina Alkier (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu: Diputació de Barcelona – Barcelona Provincial Council (vodeći partner; Španjolska), Fundació Destí Menorca (Španjolska), Chambre d’Agriculture de la Dordogne (Francuska), Far and Ride Ltd (Ujedinjeno Kraljevstvo), Only Raid SL (Španjolska), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Hrvatska), Stado Ogierów Sieraków (Poljska), Provincia di Salerno (Italija), Hushållningsällskapet Östergötland (Švedska).