Drugi sastanak projektnog odbora projekta MITSKI PARK financiranog u okviru programa INTERREG V – A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020., održan je 15. travnja 2019. godine u Kopru

U prostoru Univerze na Primorskem sastali su se predstavnici svih projektnih partnera: Občina Hrpelje – Kozina (vodeći partner), Općina Mošćenička Draga, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu  i ugostiteljstvu, Inkubator Sežana, Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije, TZ Općine Mošćenička Draga, Arhej d.o.o., arheološke raziskave in druge intelektualne storitve, a sastanak su vodile predstavnice vodećeg partnera.

U ime Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, sastanku su nazočile doc. dr. sc. Jelena Đurkin i doc. dr. sc. Elena Rudan.

2019 mitski park 3