riviera4seasons1

Projekt Mitski park – Zajednička prekogranična turistička destinacija za očuvanje, zaštitu i promicanje baštine mitskog prostora financira se u okviru programa INTERREG V – A Slovenija – Hrvatska. Tema projekta je jačanje održivog turizma na području novog prekograničnog mitskog parka kroz razvoj novih turističkih proizvoda temeljenih na paket – aranžmanima namijenjenim povećanju atraktivnosti i poboljšanju turističke ponude. Glavni cilj projekta je aktivno očuvanje i valoriziranje kulturne baštine mitskog krajolika u svjetlu održivog turizma na području općina Mošćenička Draga i Hrpelje-Kozina. Glavni ishodi projekta uključuju povećanje turističkih posjeta novoj prekograničnoj turističkoj destinaciji, inovativni animacijski program područja Mitskog parka te turističke proizvode za održivo korištenje baštine mitskih tradicija. Ciljne skupine su turisti/posjetitelji, lokalne i regionalne vlasti, lokalna poduzeća, neprofitne organizacije i druge ustanove.

Početak provedbe projekta: 01. 09. 2018.

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Voditeljica projekta  za FMTU: Jelena Đurkin Badurina (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu: Občina Hrpelje – Kozina (vodeći partner; Slovenija), Općina Mošćenička Draga (Hrvatska), Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu  i ugostiteljstvu (Hrvatska), Inkubator d.o.o. Sežana (Slovenija), Univerza na Primorskem (Slovenija), TZ Mošćenička Draga (Hrvatska), Arhej d.o.o., arheološke raziskave in druge intelektualne storitve (Slovenija).

Ukupan budžet projekta: 745 050,00 EUR
EFRR sredstva: 633 292,50 EUR
 
Novosti
23.10.2018. Održan inicijalni (kick-off) sastanak projekta MITSKI PARK 
15.01.2019. Prvi sastanak Tehničke radne grupe projekta MITSKI PARK
05.02.2019. Javno predstavljanje projekta MITSKI PARK
25.04.2019. Drugi sastanak projektnog odbora projekta MITSKI PARK
10.06.2019. Održana prva terenska inspekcija lokacije Trebišće u okviru projekta MITSKI PARK
11.06.2019. Održana prva terenska inspekcija lokacije Rodik u okviru projekta MITSKI PARK
19.06.2019. Održan treći sastanak Tehničke radne grupe MITSKI PARK
27.05.2020. Održana edukacija budućih edukatora
17.06.2020. Održane edukacije za turističke vodiče
04.12.2020. Održana edukacija za turistitčke operatore
29.03.2021. U okviru kolegija Međunarodno poduzetništvo održano je predavanje za studente na temu “Turistička ponuda u sklopu projekta MITSKI PARK”
21.04.2021. Održana završna konferencija u on-line okruženju projekta MITSKI PARK