riviera4seasons1

Projekt Mitski park – Zajednička prekogranična turistička destinacija za očuvanje, zaštitu i promicanje baštine mitskog prostora financira se u okviru programa INTERREG V – A Slovenija – Hrvatska. Tema projekta je jačanje održivog turizma na području novog prekograničnog mitskog parka kroz razvoj novih turističkih proizvoda temeljenih na paket – aranžmanima namijenjenim povećanju atraktivnosti i poboljšanju turističke ponude. Glavni cilj projekta je aktivno očuvanje i valoriziranje kulturne baštine mitskog krajolika u svjetlu održivog turizma na području općina Mošćenička Draga i Hrpelje-Kozina. Glavni ishodi projekta uključuju povećanje turističkih posjeta novoj prekograničnoj turističkoj destinaciji, inovativni animacijski program područja Mitskog parka te turističke proizvode za održivo korištenje baštine mitskih tradicija. Ciljne skupine su turisti/posjetitelji, lokalne i regionalne vlasti, lokalna poduzeća, neprofitne organizacije i druge ustanove.

Početak provedbe projekta: 01. 09. 2018.

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Voditeljica projekta  za FMTU: Jelena Đurkin Badurina (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu: Občina Hrpelje – Kozina (vodeći partner; Slovenija), Općina Mošćenička Draga (Hrvatska), Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu  i ugostiteljstvu (Hrvatska), Inkubator d.o.o. Sežana (Slovenija), Univerza na Primorskem (Slovenija), TZ Mošćenička Draga (Hrvatska), Arhej d.o.o., arheološke raziskave in druge intelektualne storitve (Slovenija).

Ukupan budžet projekta: 745 050,00 EUR
EFRR sredstva: 633 292,50 EUR
 
Novosti