1. Koje je radno vrijeme Ureda za studente sa studentima?

Radno vrijeme Ureda za studente za studente u Opatiji je svaki dan od 12:00 do 15:00 a srijedom od 12:00 do 17:00.

Radno vrijeme Ureda za studente u SC Zabok: ponedjeljak 08:00 – 14:00, od utorka do petka od 08:00 do 20:00 

2. Koji je telefonski broj i e-mail Ureda za studente?

OPATIJA

+385 51 294 200; 201; 203; 204; 205; 206; 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ZABOK

+385 49 223 622
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

3. Koje dokumente je potrebno dostaviti radi dobivanja potvrde o izjednačavanju stručnih naziva sa akademskim nazivima?

Diplomanti sveučilišnog dodiplomskog i diplomanti stručnog studija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu koji su akademski naziv diplomirani ekonomist ili stručni naziv ekonomist stekli prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, mogu zatražiti izdavanje Potvrde kojom se potvrđuje da prije stečeni akademski naziv odgovara nekom od akademskih naziva utvrđenih u naprijed navedenom Zakonu.

Zamolba za izdavanje potvrde o izjednačavanju stručnih naziva sa akademskim nazivima

4. Koji je postupak izdavanja nove studentske SmartX kartice koja je izgubljena (ukradena, oštećena)?

Zahtjev za izdavanje studentske iskaznice student podnosi Uredu za studente. Pri podnošenju zahtjeva za izdavanje nove studentske iskaznice potrebno je uplatiti naknadu za izdavanje nove SmartX kartice u iznosu od 75,00 kn / 9,95 €*
* fiksni tečaj konverzije 1 kn= 7,53450 €.
Podnošenjem zahtjeva student dobiva privremenu iskaznicu  kojom ostvaruje prava na prehranu u razdoblju dok ne dobije novu iskaznicu. Po preuzimanju novonapravljene iskaznice, privremena iskaznica se vraća u Ured za studente.

 

5. Da li je potrebno za svaku upisanu višu godinu studija priložiti traženu dokumentaciju kojom se dodjeljuje određena razinu prava?

Za ostvarivanje  razine prava potrebno je za svaku upisanu godinu studija priložiti matičnom Fakultetu traženu dokumentaciju (Potvrda o stalnom mjestu prebivališta iz MUP-a i fotokopija osobne iskaznice, Potvrda o SC-a o smještaju u domu, Potvrda Ministarstva rada i socijalne skrbi, Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora).
Opširne informacije  o sustavu  X-ICa  - http://www.cap.srce.hr/

 

6. Kako se postupa s X-icom nakon što student diplomira?

Stjecanjem diplome, odnosno polaganjem završnog ili diplomskog rada, Ured za studente to evidentira u bazu podataka a radi prestanka studentskih prava. Fakultet mora poništiti (npr. probušiti ili škarama oštetiti rub) iskaznicu studenima koji su izgubili studentska prava diplomiranjem (ili na neki drugi način).

7. Kada može redoviti student zatražiti mirovanje studentskih obaveza?

Pravo na mirovanje obveza postoji:
- za vrijeme trudnoće,
- do godine dana starosti djeteta
- za vrijeme dulje bolesti (bolničko liječenje),
- te u drugim opravdanim slučajevima tako dugo dok ove okolnosti postoje.
Vrijeme dok obveze miruju ne uračunava se u vrijeme studija.
Rješenje kojim je odobreno mirovanje proizvodi učinke od početka akademske godine za koju je zahtjev podnesen, a zahtjev se mora podnijeti u roku od 7 dana a najkasnije u roku od 30 dana od dana saznanja za okolnosti temeljem kojih se traži mirovanje odnosno u najkraćem mogućem roku.
Iznimno, mirovanje studijske godine može se po podnesenoj zamolbi i temeljem priložene dokumentacije, odobriti i u tijeku akademske godine.
 

8. Može li student promijeniti status i kada?

Redoviti student može samo jednom tijekom studija promijeniti status i prijeći iz statusa redovitog studenta u status izvanrednog studenta.

Izvanredni student može zatražiti promjenu statusa i upis u narednu godinu studija u statusu redovitog studenta pod uvjetom da je tijekom studija ostvario maksimalan broj ECTS bodova po studijskoj godini (bez ponavljanja predmeta), ostvario postotak ocjenskih bodova od minimalno 90 % te ukoliko za to postoje prostorne mogućnosti i nastavni kapaciteti Fakulteta.

Na preddiplomskom svveučilišnom studiju nije moguće promijeniti studij ili smjer.

Zahtjev za promjenu statusa podnosi se povjerenstvu za nastavu u pisanom obliku putem ureda za studente u rokovima utvrđenim za upis.

9. Gdje i na koji način studenti mogu dobiti studentske potvrde?

Studentske potvrde studenti mogu preuzeti na šalteru Ureda za studente u Opatiji ili zatražiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te će im iste biti vraćene putem studentskog e-maila.