Uvo je uputa za kreiranje zaporke (lozinke) za studentski portal Lumens 5+ . Procedura je ista i za promjenu zaboravljene zaporke.

Uputa