Srce i Sveučilište u Rijeci nastavljaju omogućavati studentima Sveučilišta samostalnu provjeru radova u softveru Turnitin i u novoj 2021./2022. akad. god.

Kako bi mogli samostalno provjeriti rad, studenti trebaju pristupiti Turnitinu koristeći svoj elektronički identitet i ove identifikatore za premet:

Class Name: University of Rijeka 
ClassID: 31870989
Enrolment Key: Zumie5Vu

 

 

Za sve ostalo korisno je pročitati Upute za korištenje Turnitin-a ili Brze upute za studente.