Sa ciljem poticanja  interesa studenata za predavanja naših istaknutih stručnjaka iz prakse zadovoljstvo nam je najaviti sljedeće predavanje:

 

  • Ime i prezime, titula predavača: Ernie Gigante Dešković
  • Naziv predavanja: uloga centra Gervais u kreiranju ponude turističkih događaja u Opatiji
  • Kolegij na kojem će se održati predavanje: Turizam događaja
  • Trajanje predavanja: 2 sata
  • Datum i dvorana u kojoj će se predavanje održati: 30.11.2022.

 

 

Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane studente.