INFORMACIJE O UPISI U PRVU GODINU STUDIJA

Sukladno razvoju epidemiološke situacije u RH i potrebom za olakšavanjem provođenja upisnog postupka u akademsku godinu 2020./2021. upisni postupak u 1. godinu studija u jesenskom upisnom roku obavljat će se online i to kako slijedi:

1. Redoviti preddiplomski sveučilišni studij - POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
18. 9. 2020. 8,00 - 12,00 - dokumentacija se dostavlja na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Opatija - POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
18. 9. 2020. 8,00 - 12,00
 - dokumentacija se dostavlja na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

3. Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Zabok - POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
18. 9. 2020. 8,00 - 12,00 - dokumentacija se dostavlja na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

4. Redoviti preddiplomski sveučilišni studij - MENADŽMENT ODRŽIVOG RAZVOJA
18. 9. 2020. 8,00 - 12,00 - dokumentacija se dostavlja na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

5. Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Opatija - MENADŽMENT ODRŽIVOG RAZVOJA
18. 9. 2020. 8,00 - 12,00 - dokumentacija se dostavlja na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ukoliko dođe do promjene načina predaje upisne dokumentacije kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta.

Dokumenti moraju biti potpisani i poslani u PDF formatu ili jpg formatu (osim obrasca Prijavni list koji je potrebno dostaviti u Excel formatu i Sveučilišnog sportskog obrasca kojeg nije potrebno slati poštom)
Svu upisnu dokumentaciju potrebno je slati u jednom mailu a u Predmetu / Subjectu maila upisati IME I PREZIME kandidata! U slučaju da dokumentacija ne prolazi u jednom mailu, potrebno je poslati još jedan mail sa istim nazivom.

Kandidati su dužni sve ispunjene i potpisane dokumente (osim obrasca Prijavni list i Sveučilišnog sportskog obrasca koje nije potrebno dostaviti poštom) dostaviti i preporučenom poštom na adresu Fakulteta:

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
URED ZA STUDENTE
Upis u 1. godinu

Primorska 42
51410 Opatija

Ukoliko je upisna dokumentacija potpuna kandidat će biti upisan na studij. Upisanim studentima će zemaljskom poštom biti dostavljen potpisani Ugovor o studiranju i podaci za otvorene korisničke račune na Fakultetu (e-mail, AAI@EduHr) ili osobno u slučaju održavanja nastave na Fakultetu.

Nakon isteka predviđenog vremena dokumentacija se više neće zaprimati i smatrat će se da je kandidat odustao od studija.

ZA UPIS JE POTREBNO DOSTAVITI SLJEDEĆU ISPUNJENU DOKUMENTACIJU:

1. Redoviti preddiplomski sveučilišni studij - POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

18. 9. 2020. 8,00 - 12,00 - dokumentacija se dostavlja na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Upisni list
 • Ispunjen obrazac - Podaci za upis*
 • Obrazac za Prijavni list (ispunjava se 3. red u obrascu i dostavlja u Excel formatu)
 • Obrazac za izradu Smartx kartice
 • Ugovor o studiranju - redoviti studenti
 • Ugovor o studiranju - studenti strani državljani 
 • Sveučilišni sportski obrazac -  nije potrebno slati poštom

 • U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidati moraju priložiti:
  - potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani)
  - rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokumenta iz kojeg se može pročitati OIB pristupnika
 • Priznanica o uplati participacije (školarine) za studente koji mijenjaju studij ili se upisuju u statusu «stranac». Ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati.
  Iznos participacije (školarine) molimo uplatiti prije upisa na IBAN visokog učilišta!
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta).
 • Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).
 • Ispisnica / potvrda prethodnog učilišta o studentskom statusu – kandidati koji su već studirali ili studiraju na nekom od visokih učilišta u RH obavezni su dostaviti Ispisnicu ili potvrdu o studentskom statusu na prethodnom učilištu
 • Fotografija - originalna fotografija dostavlja se poštom na obrascu za izradu Smartx kartice

Podaci za uplatu PETU redoviti

Molimo kandidate da prilikom uplate participacije (školarine) i/ili troškova upisa upišu točan poziv na broj i OIB studenta, kako kod evidentiranja istih ne bi dolazilo do pogrešaka.                 

*Prednost pri upisu željenog smjera imaju kandidati s većim brojem bodova na rang listi do popunjavanja upisne kvote na smjeru. Nakon popunjavanja kvote izabranog smjera, kandidat će biti upisan na drugi smjer.

Kandidati su dužni sve ispunjene i potpisane dokumente (osim obrasca Prijavni list i Sveučilišnog sportskog obrasca koje nije potrebno dostaviti poštom) dostaviti i preporučenom poštom na adresu Fakulteta:

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
URED ZA STUDENTE
Upis u 1. godinu

Primorska 42
51410 Opatija

2. Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij - POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU Opatija

18. 9. 2020. 8,00 - 12,00 - dokumentacija se dostavlja na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta).
 • Ispisnica / potvrda prethodnog učilišta o studentskom statusu – kandidati koji su već studirali ili studiraju na nekom od visokih učilišta u RH obavezni su dostaviti Ispisnicu ili potvrdu o studentskom statusu na prethodnom učilištu
 • Fotografija -  originalna fotografija dostavlja se poštom na obrascu za izradu Smartx kartice

Podaci za uplatu PETU izvanredni Opatija
Molimo kandidate da prilikom uplate participacije (školarine) i troškova upisa upišu točan poziv na broj i OIB studenta, kako kod evidentiranja istih ne bi dolazilo do pogrešaka.                 

* Prednost pri upisu željenog smjera imaju kandidati s većim brojem bodova na rang listi do popunjavanja upisne kvote na smjeru. Nakon popunjavanja kvote izabranog smjera, kandidat će biti upisan na drugi smjer.

Kandidati su dužni sve ispunjene i potpisane dokumente (osim obrasca Prijavni list i Sveučilišnog sportskog obrasca koje nije potrebno dostaviti poštom) dostaviti i preporučenom poštom na adresu Fakulteta:

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
URED ZA STUDENTE
Upis u 1. godinu

Primorska 42
51410 Opatija

3. Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Zabok - POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

18. 9. 2020. 8,00 - 12,00 - dokumentacija se dostavlja na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokumenta iz kojeg se može pročitati OIB pristupnika
 • Priznanica o uplati participacije (školarine) - 5.500,00 kn
  Ukoliko se koristi kredit,  dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati.
  Iznos participacije (školarine) molimo uplatiti prije upisa na IBAN visokog učilišta!
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta).
 • Potvrda o uplati troškova izvođenja nastave u SC Zabok - 1.800,00 kn
 • Ispisnica / potvrda prethodnog učilišta o studentskom statusu – kandidati koji su već studirali ili studiraju na nekom od visokih učilišta u RH obavezni su dostaviti Ispisnicu ili potvrdu o studentskom statusu na prethodnom učilištu
 • Fotografija - originalna fotografija dostavlja se poštom na obrascu za izradu Smartx kartice

Podaci za uplatu PETU izvanredni Zabok

Molimo kandidate da prilikom uplate participacije (školarine), troškova upisa i troškova organizacije izvođenja studija upišu točan poziv na broj i OIB studenta, kako kod evidentiranja istih ne bi dolazilo do pogrešaka.   

*Prednost pri upisu željenog smjera imaju kandidati s većim brojem bodova na rang listi do popunjavanja upisne kvote na smjeru. Nakon popunjavanja kvote izabranog smjera, kandidat će biti upisan na drugi smjer.

Kandidati su dužni sve ispunjene i potpisane dokumente (osim obrasca Prijavni list i Sveučilišnog sportskog obrasca koje nije potrebno dostaviti poštom) dostaviti i preporučenom poštom na adresu Fakulteta:

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
URED ZA STUDENTE
Upis u 1. godinu

Primorska 42
51410 Opatija

        

4. Redoviti preddiplomski sveučilišni studij - MENADŽMENT ODRŽIVOG RAZVOJA

18. 9. 2020. 8,00 - 12,00 - dokumentacija se dostavlja na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Upisni list
 • Ispunjen obrazac - Podaci za upis
 • Obrazac za Prijavni list (ispunjava se 3. red u obrascu i dostavlja u Excel formatu))
 • Obrazac za izradu Smartx kartice
 • Ugovor o studiranju - redoviti studij 
  Ugovor o studiranju - studenti strani državljani
 • Sveučilišni sportski obrazac - nije potrebno slati poštom

 • U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidati moraju priložiti:
  - potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani)
  - rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokumenta iz kojeg se može pročitati OIB pristupnika
 • Priznanica o uplati participacije (školarine) za studente koji mijenjaju studij ili se upisuju u statusu «stranac». Ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati.
  Iznos participacije (školarine) molimo uplatiti prije upisa na IBAN visokog učilišta!
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta).
 • Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).
 • Ispisnica / potvrda prethodnog učilišta o studentskom statusu – kandidati koji su već studirali ili studiraju na nekom od visokih učilišta u RH obavezni su dostaviti Ispisnicu ili potvrdu o studentskom statusu na prethodnom učilištu
 • Fotografija - originalna fotografija dostavlja se poštom na obrascu za izradu Smartx kartice

Podaci za uplatu MOR redoviti

Molimo kandidate da prilikom uplate participacije (školarine) i/ili troškova upisa upišu točan poziv na broj i OIB studenta, kako kod evidentiranja istih ne bi dolazilo do pogrešaka.              

Kandidati su dužni sve ispunjene i potpisane dokumente (osim obrasca Prijavni list i Sveučilišnog sportskog obrasca koje nije potrebno dostaviti poštom) dostaviti i preporučenom poštom na adresu Fakulteta:

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
URED ZA STUDENTE
Upis u 1. godinu

Primorska 42
51410 Opatija

   

5. Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij - MENADŽMENT ODRŽIVOG RAZVOJA Opatija

18. 9. 2020. 8,00 - 12,00 - dokumentacija se dostavlja na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Upisni list
 • Ispunjen obrazac - Podaci za upis
 • Obrazac za Prijavni list (ispunjava se 3. red u obrascu i dostavlja u Excel formatu))
 • Obrazac za izradu Smartx kartice
 • Ugovor o studiranju
 • Sveučilišni sportski obrazac - nije potrebno slati poštom

 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokumenta iz kojeg se može pročitati OIB pristupnika
 • Priznanica o uplati participacije (školarine) - 5.500,00 kn
  Ukoliko se koristi kredit,  dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati.
  Iznos participacije (školarine) molimo uplatiti prije upisa na IBAN visokog učilišta!
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta).
 • Ispisnica / potvrda prethodnog učilišta o studentskom statusu – kandidati koji su već studirali ili studiraju na nekom od visokih učilišta u RH obavezni su dostaviti Ispisnicu ili potvrdu o studentskom statusu na prethodnom učilištu
 • Fotografija - originalna fotografija dostavlja se poštom na obrascu za izradu Smartx kartice

Podaci za uplatu MOR izvanredni Opatija

Molimo kandidate da prilikom uplate participacije (školarine) i troškova upisa upišu točan poziv na broj i OIB studenta, kako kod evidentiranja istih ne bi dolazilo do pogrešaka.       

Kandidati su dužni sve ispunjene i potpisane dokumente (osim obrasca Prijavni list i Sveučilišnog sportskog obrasca koje nije potrebno dostaviti poštom) dostaviti i preporučenom poštom na adresu Fakulteta:

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
URED ZA STUDENTE
Upis u 1. godinu

Primorska 42
51410 Opatija

          

NAPOMENE:

Puni iznos participacije u troškovima studija za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u 2020./2021. akademskoj godini  iznosi  5.500,00 kn.

Participacija redovitih studenta koji će u akad. god. 2020./2021. po prvi puta upisati I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci podmiruje se u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će studirati u statusu redovitog studenta, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) u visini trostrukog iznosa participacije tj. 16.500,00 kn  uvećanu za troškove upisa u iznosu od 380,00 kn.

Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u  statusu redovitog studenta na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Rijeci, obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima studija 5.500,00 kn.

Student koji je studirao na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta uz plaćanje ili u statusu izvanrednog studenta ima pravo upisati 1. godinu nekog drugog studija u okviru Sveučilišta u Rijeci u statusu redovitog studenta bez plaćanja participacije u troškovima studija.

 

Izvanredni studenti -  hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te osobe s 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) plaćaju školarinu u visini od 50% iznosa školarine utvrđene za izvanredne studente – 2.750,00 kn uvećanu za troškove upisa u iznosu od 380,00 kn.

Studentima kojima će se temeljem pismene zamolbe odobriti obročno plaćanje u tri rate, prvu ratu uplaćuju prilikom upisa, drugu ratu školarine moraju uplatiti do 31. prosinca 2020., a treću ratu do 31. siječnja 2021. godine.

Zamolba za obročno plaćanje školarine - dostavlja se sa ostalom upisnom dokumentacijom

OSTALE INFORMACIJE

Pravo upisa na preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu sa sjedištem u Opatiji ili u Studijskom centru Zabok i na preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“ sa sjedištem u Opatiji  ima kandidat koji se nalazi na rang-listi unutar upisne kvote.

Detaljne upute i obavijesti o  postupku  prijava za upis na visoka učilišta, o polaganju ispita državne mature, studijskim programima, strukturi bodovanja i uvjetima za upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija «Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu» i preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment održivog razvoja“, na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, objavljene su internetskim stranicama:

www.postani-student.hr  - Nacionalni informacijski sustav prijava na visoko učilište (NISpVU)

Dodatne informacije o cjelokupnom postupku kandidati mogu potražiti na službenim internetskim stranicama:

www.ncvvo.hr – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

www.studij.hr   i www. azvo.hr/preglednik – Agencija za znanost i visoko obrazovanje

www.mzos.hr  - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa