INFORMACIJE O UPISU U PRVU GODINU STUDIJA

Broj slobodnih mjesta za upis u I. godinu studija - jesenski rok

Redoviti preddiplomski sveučilišni studij - POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
Redoviti preddiplomski sveučilišni studij - MENADŽMENT ODRŽIVOG RAZVOJA

17. 09. 2021.

od 8,00 do 12,00 h


Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Opatija - POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Zabok - POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Opatija - MENADŽMENT ODRŽIVOG RAZVOJA

17. 09. 2021.

od 8,00 do 12,00 h

 putem linka: upisi u I. godinu

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

1. Redoviti preddiplomski sveučilišni studij - POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

 • Upisni list
 • Fotografija u boji i vlastiti potpis u jpg formatu (Naziv datoteke mora biti: Ime i prezime - slika, Ime i prezime-potpis)
 • Ugovor o studiranju - redoviti studenti
 • Ugovor o studiranju - studenti strani državljani 
 • Sveučilišni sportski obrazac
 • U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidati moraju priložiti:
  - potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani)
  - rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokumenta iz kojeg se može pročitati OIB pristupnika
 • Priznanica o uplati participacije (školarine) za studente koji mijenjaju studij ili se upisuju u statusu «stranac». Ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati.
  Iznos participacije (školarine) molimo uplatiti prije upisa na IBAN visokog učilišta!
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta).
 • Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).
 • Ispisnica / potvrda prethodnog učilišta o studentskom statusu – kandidati koji su već studirali ili studiraju na nekom od visokih učilišta u RH obavezni su dostaviti Ispisnicu ili potvrdu o studentskom statusu na prethodnom učilištu

PETU redoviti

*Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u  statusu redovitog studenta na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Rijeci, obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima studija 5.500,00 kn.

Molimo kandidate da prilikom uplate participacije (školarine) i/ili troškova upisa upišu točan poziv na broj i OIB studenta, kako kod evidentiranja istih ne bi dolazilo do pogrešaka.                 

SMJEROVE (Menadžment u turizmu i Menadžment u hotelijerstvu) na preddplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija u tuirzmu i ugostiteljstvu kandidati će birati putem linka za upis. Prednost pri upisu željenog smjera imaju kandidati s većim brojem bodova na rang listi do popunjavanja upisne kvote na smjeru. Nakon popunjavanja kvote izabranog smjera, kandidat će biti upisan na drugi smjer.

Kandidati su dužni ispunjeni i potpisani Ugovor, vlastitu fotografiju (4x6 cm) i potpis dostaviti i preporučenom poštom na adresu Fakulteta najkasnije do 30. rujna 2021. godine:

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
URED ZA STUDENTE
Upis u 1. godinu

Primorska 46
51410 Opatija

2. Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij - POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU Opatija

 • Upisni list
 • Fotografija u boji i vlastiti potpis u jpg formatu (Naziv datoteke mora biti: Ime i prezime - slika, Ime i prezime-potpis)
 • Ugovor o studiranju
 • Sveučilišni sportski obrazac
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokumenta iz kojeg se može pročitati OIB pristupnika
 • Priznanica o uplati participacije (školarine) - 5.500,00 kn
  Ukoliko se koristi kredit,  dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati.
  Iznos participacije (školarine) molimo uplatiti prije upisa na IBAN visokog učilišta!
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta).
 • Ispisnica / potvrda prethodnog učilišta o studentskom statusu – kandidati koji su već studirali ili studiraju na nekom od visokih učilišta u RH obavezni su dostaviti Ispisnicu ili potvrdu o studentskom statusu na prethodnom učilištu

PETU izvanredni Opatija
Molimo kandidate da prilikom uplate participacije (školarine) i troškova upisa upišu točan poziv na broj i OIB studenta, kako kod evidentiranja istih ne bi dolazilo do pogrešaka.                 

SMJEROVE (Menadžment u turizmu i Menadžment u hotelijerstvu) na preddplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija u tuirzmu i ugostiteljstvu kandidati će birati putem linka za upis. Prednost pri upisu željenog smjera imaju kandidati s većim brojem bodova na rang listi do popunjavanja upisne kvote na smjeru. Nakon popunjavanja kvote izabranog smjera, kandidat će biti upisan na drugi smjer.

Kandidati su dužni ispunjeni i potpisani Ugovor, vlastitu fotografiju (4x6 cm) i potpis dostaviti i preporučenom poštom na adresu Fakulteta najkasnije do 30. rujna 2021. godine:

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
URED ZA STUDENTE
Upis u 1. godinu

Primorska 46
51410 Opatija

3. Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Zabok - POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokumenta iz kojeg se može pročitati OIB pristupnika
 • Priznanica o uplati participacije (školarine) - 5.500,00 kn
  Ukoliko se koristi kredit,  dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati.
  Iznos participacije (školarine) molimo uplatiti prije upisa na IBAN visokog učilišta!
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta).
 • Potvrda o uplati troškova izvođenja nastave u SC Zabok - 1.800,00 kn
 • Ispisnica / potvrda prethodnog učilišta o studentskom statusu – kandidati koji su već studirali ili studiraju na nekom od visokih učilišta u RH obavezni su dostaviti Ispisnicu ili potvrdu o studentskom statusu na prethodnom učilištu

PETU Zabok

Molimo kandidate da prilikom uplate participacije (školarine), troškova upisa i troškova organizacije izvođenja studija upišu točan poziv na broj i OIB studenta, kako kod evidentiranja istih ne bi dolazilo do pogrešaka.   

SMJEROVE (Menadžment u turizmu i Menadžment u hotelijerstvu) na preddplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija u tuirzmu i ugostiteljstvu kandidati će birati putem linka za upis. Prednost pri upisu željenog smjera imaju kandidati s većim brojem bodova na rang listi do popunjavanja upisne kvote na smjeru. Nakon popunjavanja kvote izabranog smjera, kandidat će biti upisan na drugi smjer.

Kandidati su dužni ispunjeni i potpisani Ugovor, vlastitu fotografiju (4x6 cm) i potpis dostaviti i preporučenom poštom na adresu Fakulteta najkasnije do 30. rujna 2021. godine:

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
URED ZA STUDENTE
Upis u 1. godinu

Primorska 46
51410 Opatija

        

4. Redoviti preddiplomski sveučilišni studij - MENADŽMENT ODRŽIVOG RAZVOJA

 • Upisni list
 • Fotografija u boji i vlastiti potpis u jpg formatu (Naziv datoteke mora biti: Ime i prezime - slika, Ime i prezime-potpis)
 • Ugovor o studiranju - redoviti studij 
  Ugovor o studiranju - studenti strani državljani
 • Sveučilišni sportski obrazac
 • U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidati moraju priložiti:
  - potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani)
  - rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokumenta iz kojeg se može pročitati OIB pristupnika
 • Priznanica o uplati participacije (školarine) za studente koji mijenjaju studij ili se upisuju u statusu «stranac». Ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati.
  Iznos participacije (školarine) molimo uplatiti prije upisa na IBAN visokog učilišta!
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta).
 • Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).
 • Ispisnica / potvrda prethodnog učilišta o studentskom statusu – kandidati koji su već studirali ili studiraju na nekom od visokih učilišta u RH obavezni su dostaviti Ispisnicu ili potvrdu o studentskom statusu na prethodnom učilištu

MOR redoviti

*Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u  statusu redovitog studenta na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Rijeci, obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima studija 5.500,00 kn.

Molimo kandidate da prilikom uplate participacije (školarine) i/ili troškova upisa upišu točan poziv na broj i OIB studenta, kako kod evidentiranja istih ne bi dolazilo do pogrešaka.              

Kandidati su dužni ispunjeni i potpisani Ugovor, vlastitu fotografiju (4x6 cm) i potpis dostaviti i preporučenom poštom na adresu Fakulteta najkasnije do 30. rujna 2021. godine:

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
URED ZA STUDENTE
Upis u 1. godinu

Primorska 46
51410 Opatija

   

5. Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij - MENADŽMENT ODRŽIVOG RAZVOJA Opatija

 • Upisni list
 • Fotografija u boji i vlastiti potpis u jpg formatu (Naziv datoteke mora biti: Ime i prezime - slika, Ime i prezime-potpis)
 • Ugovor o studiranju
 • Sveučilišni sportski obrazac
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokumenta iz kojeg se može pročitati OIB pristupnika
 • Priznanica o uplati participacije (školarine) - 5.500,00 kn
  Ukoliko se koristi kredit,  dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati.
  Iznos participacije (školarine) molimo uplatiti prije upisa na IBAN visokog učilišta!
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta).
 • Ispisnica / potvrda prethodnog učilišta o studentskom statusu – kandidati koji su već studirali ili studiraju na nekom od visokih učilišta u RH obavezni su dostaviti Ispisnicu ili potvrdu o studentskom statusu na prethodnom učilištu

MOR izvanredni

Molimo kandidate da prilikom uplate participacije (školarine) i troškova upisa upišu točan poziv na broj i OIB studenta, kako kod evidentiranja istih ne bi dolazilo do pogrešaka.       

Kandidati su dužni ispunjeni i potpisani Ugovor, vlastitu fotografiju (4x6 cm) i potpis dostaviti i preporučenom poštom na adresu Fakulteta najkasnije do 30. rujna 2021. godine:

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
URED ZA STUDENTE
Upis u 1. godinu

Primorska 46
51410 Opatija

          

NAPOMENE:

Puni iznos participacije u troškovima studija za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u 2021./2022. akademskoj godini  iznosi  5.500,00 kn.

Participacija redovitih studenta koji će u akad. god. 2021./2022. po prvi puta upisati I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci podmiruje se u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će studirati u statusu redovitog studenta, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) u visini trostrukog iznosa participacije tj. 16.500,00 kn  uvećanu za troškove upisa u iznosu od 380,00 kn.

Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u  statusu redovitog studenta na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Rijeci, obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima studija 5.500,00 kn.

Student koji je studirao na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta uz plaćanje ili u statusu izvanrednog studenta ima pravo upisati 1. godinu nekog drugog studija u okviru Sveučilišta u Rijeci u statusu redovitog studenta bez plaćanja participacije u troškovima studija.

Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija - 5.500,00 kn 

Izvanredni studenti -  hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te osobe s 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) plaćaju školarinu u visini od 50% iznosa školarine utvrđene za izvanredne studente – 2.750,00 kn uvećanu za troškove upisa u iznosu od 380,00 kn.

Studentima kojima će se temeljem pismene zamolbe odobriti obročno plaćanje u tri rate, prvu ratu (1.850,00 kn) uplaćuju prilikom upisa, drugu ratu školarine (1.850,00 kn) moraju uplatiti do 31. prosinca 2021., a treću ratu (1.800,00 kn) do 31. siječnja 2022. godine.

Zamolba za obročno plaćanje školarine - dostavlja se sa ostalom upisnom dokumentacijom

OSTALE INFORMACIJE

Pravo upisa na preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu sa sjedištem u Opatiji ili u Studijskom centru Zabok i na preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“ sa sjedištem u Opatiji  ima kandidat koji se nalazi na rang-listi unutar upisne kvote.

Detaljne upute i obavijesti o  postupku  prijava za upis na visoka učilišta, o polaganju ispita državne mature, studijskim programima, strukturi bodovanja i uvjetima za upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija «Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu» i preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment održivog razvoja“, na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, objavljene su internetskim stranicama:

www.postani-student.hr  - Nacionalni informacijski sustav prijava na visoko učilište (NISpVU)

Dodatne informacije o cjelokupnom postupku kandidati mogu potražiti na službenim internetskim stranicama:

www.ncvvo.hr – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

www.studij.hr   i www. azvo.hr/preglednik – Agencija za znanost i visoko obrazovanje

www.mzos.hr  - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa