Studenti koji koriste mogućnost izlaska na II. ili III. ispitni rok imaju obvezu prijaviti i odjaviti ispite preko obrazaca Prijava ispita ili Odjava ispita. Ispunjeni obrazac se dostavlja na za tu potrebu kreiranu mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Studenti prijavljuju polaganje ispita najkasnije 3 dana prije održavanja ispita.  
Nastavnik nije dužan primiti na ispit studenta koji prijavu nije podnio u roku.
Student može odjaviti ispit najkasnije 24 sata prije dana određenog za polaganje ispita. 

Studenti prijavljuju polaganje 3. ispitnog roka kako slijedi:

DATUM 3. ISPITNOG ROKA (zimski semestar)

ZADNJI ROK ZA PRIJAVU ISPITA (do 23:59)

02.09.2019.

30.08.2019.

03.09.2019.

31.08.2019.

04.09.2019.

01.09.2019.

05.09.2019.

02.09.2019.

06.09.2019.

03.09.2019.

07.09.2019. 04.09.2019.
DATUM 3. ISPITNOG ROKA (ljetni semestar) ZADNJI ROK ZA PRIJAVU ISPITA (do 23:59)
09.09.2019. 06.09.2019.
10.09.2019. 07.09.2019.
11.09.2019. 08.09.2019.
12.09.2019. 09.09.2019.
13.09.2019. 10.09.2019.

 

Molimo studente  da ispunjene prijavnice ili odjavnice šalju isključivo sa studentskih mail adresa jer se prijavnice ili odjavnice poslane sa drugih mail adresa neće smatrati važećim. 

Datumom  prijave ili odjave ispita smatrat će se datum slanja PRIJAVNICE ili ODJAVNICE putem e-maila. 
Pravilnik o ocjenjivanju studenata na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 24. rujna 2018.

Prijavnice

 

Odjavnice