Kratice u rasporedu označavaju:

MUT - smjer Menadžment u turizmu
MUH - smjer Menadžment u hotelijerstvu
MOR - Menadžment održivog razvoja
 

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

ZIMSKI SEMESTAR
 Redoviti studij          Izvanredni studij         SC Zabok                

Redoviti studij online
od 1. 12. 2020.

1. godina         1. godina         1. godina       1. godina
2. godina         2. godina         2. godina       2. godina
3. godina         3. godina         3. godina       3. godina
4. godina         4. godina         4. godina       4. godina

 

LJETNI SEMESTAR
 Redoviti studij          Izvanredni studij         SC Zabok
1. godina         1. godina         1. godina
2. godina         2. godina         2. godina
3. godina         3. godina         3. godina
4. godina         4. godina         4. godina

 

Menadžment održivog razvoja

ZIMSKI SEMESTAR
 Redoviti studij          Izvanredni studij       Redoviti studij online
od 1. 12. 2020.
1. godina         1. godina                      1. godina
2. godina         2. godina        2. godina
3. godina         3. godina        3. godina
4. godina         4. godina        4. godina

 

LJETNI SEMESTAR
 Redoviti studij          Izvanredni studij        
1. godina         1. godina        
2. godina         2. godina        
3. godina         3. godina        
4. godina         4. godina