Objavljen je raspored za zimski i ljetni semestar 2021/22 akademsku godinu.

Raspored u SC Zabok odnosi se samo na studente studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu.

Mole se studenti da prate promjene na rasporedu!

Raspored je podložan promjenama uslijed situacije s pandemijom COVID 19.

Kratice u rasporedu označavaju:

PETU - Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
MUT - smjer Menadžment u turizmu
MUH - smjer Menadžment u hotelijerstvu
MOR - Menadžment održivog razvoja
 

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu i Menadžment održivog razvoja

  

ZIMSKI SEMESTAR

 Redoviti studij

PETU i MOR

       

 Izvanredni studij

PETU i MOR

       

SC Zabok

PETU

   
1. godina         1. godina         1. godina     
2. godina         2. godina         2. godina    
3. godina         3. godina         3. godina    
4. godina         4. godina         4. godina    

 

LJETNI SEMESTAR - raspored do 19.3.2022
 Redoviti studij          Izvanredni studij         SC Zabok
1. godina         1. godina         1. godina
2. godina         2. godina         2. godina
3. godina         3. godina         3. godina
4. godina         4. godina         4. godina

 

LJETNI SEMESTAR - raspored od 21.3.2022

 Redoviti studij

       

 Izvanredni studij

       

SC Zabok

1. godina

       

1. godina

       

1. godina

2. godina

       

2. godina

       

2. godina

3. godina

       

3. godina

       

3. godina

4. godina

       

4. godina

       

4. godina