Objavljen je novi raspored za zimski semestar 2021/22 akademsku godinu.

Raspored u SC Zabok odnosi se samo na studente studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu.

Mole se studenti da prate promjene na rasporedu!

Raspored je podložan promjenama uslijed situacije s pandemijom COVID 19.

Kratice u rasporedu označavaju:

PETU - Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
MUT - smjer Menadžment u turizmu
MUH - smjer Menadžment u hotelijerstvu
MOR - Menadžment održivog razvoja
 

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu i Menadžment održivog razvoja

  

ZIMSKI SEMESTAR

 Redoviti studij

PETU i MOR

       

 Izvanredni studij

PETU i MOR

       

SC Zabok

PETU

   
1. godina         1. godina         1. godina     
2. godina         2. godina         2. godina    
3. godina         3. godina         3. godina    
4. godina         4. godina         4. godina    

 

LJETNI SEMESTAR
 Redoviti studij          Izvanredni studij         SC Zabok
1. godina         1. godina         1. godina
2. godina         2. godina         2. godina
3. godina         3. godina         3. godina
4. godina         4. godina         4. godina