Obrasci

Završni i diplomski rad

Obrazac za prijavu završnog rada 2020. - 2021. - preddiplomski sveučilišni studij

Obrazac za prijavu završnog rada 2020. - 2021. - stručni studij 

Obrazac za prijavu završnog rada 2020. - 2021. - razlikovni program 

Obrazac za prijavu diplomskog rada 2020. - 2021. - diplomski sveučilišni studij 

Zamolba - obrazac za pisanje rada na stranom jeziku

                                                                                                                                                                                      

Obrazac za promjenu teme završnog rada  - preddiplomski sveučilišni studij

Obrazac za promjenu teme završnog rada  - stručni studij

Obrazac za promjenu teme završnog rada  - razlikovni program

Obrazac za promjenu teme diplomskog rada  - diplomski sveučilišni studij

 

Omotnica CD-a za završni rad

Omotnica CD-a za diplomski rad

Prijavnica za obranu završnog / diplomskog rada

Zahtjev za prijavu obrane završnog / diplomskog rada

Prijava dodatnih informacija za upis u dopunsku ispravu o studiju

Obrazac za Statistički list za studente koji su završili sveučilišni ili stručni studij

Izjava o autorstvu rada i o javnoj objavi rada

DABAR - izjava autora o suglasnosti za javnu objavu rada

Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada (obrazac u word-u može se preuzeti na Intranetu)

AZVO - obrazac za kontakt

Pristupnica - ALUMNI FMTU

Upitnik studentskog zadovoljstva UNIRI 2020-2021

Ostalo

ZAMOLBA - obrazac 2021.

ZAMOLBA - obrazac za obročno plaćanje školarine

ZAMOLBA - obrazac za povrat sredstava 2021.

ZAMOLBA - obrazac za priznavanje ispita

ZAMOLBA - obrazac za izdavanje prijepisa ocjena položenih ispita i ovjerenog nastavnog plana i programa

ZAMOLBA - obrazac za izdavanje duplikata diplome

ZAMOLBA - obrazac za izdavanje duplikata dopunske isprave o studiju

ZAMOLBA - obrazac za izdavanje potvrde o izjednačavanju stručnih naziva sa akademskim nazivima

ZAMOLBA - obrazac za izdavanje nove studentske iskaznice (Smart x kartice)