Za redovite studente I. godine studija obavezan je sistematski pregled.

Obveza je propisana točkom 1.8.1. „Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja“ objavljenog u Narodnim Novinama 126/06

1.8.1.5. Sistematski pregled na prvoj godini studija
Provodi se u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanje, prilagodbe na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika.
Izvršitelji: nadležni tim u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata.

Poziv i raspored sistematskih pregleda studenti će dobiti na studentski e-mail.