Prijava i odjava ispita omogućena je kroz Lumens portal.

Polaganje ispita prijavljuje se najkasnije tri dana prije održavanja ispita a odjavljuje najkasnije 24 sata prije održavanja ispita.

Studentu koji na vrijeme ne odjavi prijavljeni ispit, a ispitu ne pristupi, bilježi se pad na ispitu.

Studenti kojima se preklapa termin pisanja završnih ispita iz izbornih kolegija,  dužni su se što hitnije javiti predmetnom nastavniku i zatražiti promjenu grupe.

Zbog održavanja ispita online došlo je do izmjene termina.

Studenti će ovisno o veličini grupe biti raspoređeni u ispitne grupe.

Molimo studente da prate obavijesti nastavnika na Lumens portalu gdje će biti objavljen raspored grupa.

1. rok

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

ZIMSKI SEMESTAR             LJETNI SEMESTAR
 Redoviti studij          Izvanredni studij         SC Zabok         Redoviti studij          Izvanredni studij         SC Zabok
1. godina         1. godina         1. godina          1. godina         1. godina          1. godina 
2. godina         2. godina         2. godina         2. godina         2. godina          2. godina 
3. godina         3. godina         3. godina        

3. godina

        3. godina          3. godina 
4. godina         4. godina         4. godina          4. godina         4. godina           4. godina

 

Menadžment održivog razvoja

ZIMSKI SEMESTAR         LJETNI SEMESTAR
 Redoviti studij          Izvanredni studij         Redoviti studij          Izvanredni studij
1. godina         1. godina          1. godina          1. godina
2. godina         2. godina          2. godina          2. godina
3. godina         3. godina          3. godina          3. godina
4. godina         4. godina          4. godina          4. godina