Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci 2016. godine ispregovarao je sa Sveučilištem u Rijeci model subvencioniranja domskog smještaja temeljen na dohodovnom cenzusu stoga na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 13. rujna 2016. godine svi oni studenti smješteni u studentskom naselju Trsat, a čiji prihodi po članu kućanstva mjesečno ne prelaze 65% proračunske osnovice, što  iznosi 2.161,90 kuna) prema prijedlogu Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci ostvaruju pravo na subvenciju.

Opširnije