Obavještavano vas da je Sveučilište u Rijeci u okviru programa „Istraživačko-razvojni projekti u obrazovanju – UNIRI CLASS“ raspisalo natječaje za dodjelu sredstava potpore projektima za unaprjeđenje kvalitete nastave i izlaznih kompetencija studenata Sveučilišta u Rijeci u 2022. godini putem programskih linija A1 Otvoreno personalizirano obrazovanje, A2 Digitalno građanstvo – inovacije u učenju i poučavanju i A3 Praktične kompetencije za budućnost.

Prijave se vrše putem Portala Sveučilišta (https://spapp.uniri.hr/projekti/UniriClass), a rok za njihovo podnošenje je 17. listopada 2022. godine.

Više o natječajima možete pročitati OVDJE