Obavještavaju se studenti da će se predstavljanje novih Pravilnika o ocjenjivanju studenata na FMTU i Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na FMTU održati prema sljedećem rasporedu:

 

 

REDOVITI STUDIJ – Opatija

PREDDIPLOMSKI STUDIJI

PRVA  GODINA

U okviru uvodnog sata – 1. i 2. 10. 2018.

DRUGA  GODINA
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu (MUH) – 1. 10. 2018. u 11,00 h – dvorana 5
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu (MUT) – 1. 10. 2018. u 12,30 h – dvorana 5
Menadžment održivog razvoja – 1. 10. 2018. u 14,00 h – dvorana 5

TREĆA GODINA
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu (MUH) – 3. 10. 2018. u 8,00 h – dvorana 3
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu (MUT) – 3. 10. 2018. u 8,00 h – dvorana 3
Menadžment održivog razvoja – 3. 10. 2018. u 8,00 h – dvorana 3

ČETVRTA GODINA
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu (MUH) – 2. 10. 2018. u 11,00 h – dvorana 4
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu (MUT) – 2. 10. 2018. u 8,00 h – dvorana 4
Menadžment održivog razvoja – 2. 10. 2018. u 8,00 h – dvorana 4

DIPLOMSKI STUDIJI

ODRŽIVI RAZOJ TURIZMA – 1. 10. 2018. U 11,00 h – dvorana 5
MARKETING U TURIZMU – 2. 10. 2018. u 8,30 – dvorana 8
MENADŽMENT U TURIZMU – 2. 10. 2018. u 9,30  - dvorana 3
MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU - 2. 10. 2018. u 12,30  - dvorana 5

IZVANREDAN STUDIJ – Opatija

  1. 10. 2018. u 20,00 h – dvorana 1 – SVI STUDENTI

IZVANREDAN STUDIJ – Zabok

  1. 10. 2018. u 16,30 – dvorana 1 (lijevo) – SVI STUDENTI

 

Svim studentima želimo uspješnu 2018./2019. akademsku godinu!