Ured za studente s invaliditetom traži studente za pružanje vršnjačke potpore studentima s invaliditetom na sastavnicama Sveučilištu u Rijeci tijekom ak. god. 2021./2022. i to u funkciji STUDENATA-ASISTENATA (studentski posao) i STUDENATA-MENTORA (volonterska pozicija).

Više informacija