Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci raspisao je poziv za odabir STUDENATA-ASISTENATA i STUDENATA-MENTORA za potporu studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci: Poziv i upute za prijavu