Obavještavamo Vas o mogućnosti obavljanja stručne prakse u sklopu Erasmus programa na Mykolas Romeris University u Litvi.

Detaljnije informacije pronaći ćete u privitku.