Obavještavamo Vas o mogućnosti obavljanja stručne prakse u sklopu Erasmus programa na University of Natural Resources and Life Sciences u Beču.

Detaljnije informacije pronaći ćete u privitku.

Privitak