Rektorica Sveučilišta u Rijeci donijela je odluke o ovogodišnjim Rektorovim nagradama studenticama i studentima Sveučilišta u Rijeci i to u 5 kategorija: studentski aktivizam, volontiranje, sport, studentski projekt i najbolji studentski stručni /znanstveni / umjetnički rad.

Rektorove nagrade u kategoriji studentski projekt i najbolji stručni / znanstveni / umjetnički rad dobile su dvije studentice našeg Fakulteta Nikolina Fugošić i Roberta Bengez.

NIKOLINI FUGOŠIĆ, studentici 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu dodjeljuje se nagrada za studentski znanstveni rad u kategoriji umjetničko područje, društvene i humanističke znanosti.

ROBERTI BENGEZ, diplomiranoj studentici diplomskog sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu dodjeljuje se Rektorova nagrada za najbolji studentski projekt.

Odluke su objavljene na mrežnoj stranici Sveučilišta u Rijeci: https://uniri.hr/vijesti/odluke-o-rektorovim-nagradama/  

Čestitamo studenticama!