Studentski zbor i Katedra za financije Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu organiziraju seriju popularno-znanstvenih predavanja i radionica na temu upravljanja financijama. Cilj ovih predavanja i radionica doprinos je povećanju općeg stupnja financijske pismenosti. Predavanja se odvijaju u sklopu programa popularizacije znanosti a namijenjena je svim zainteresiranim studentima i široj javnosti.

Prvo predavanje počinje u srijedu 14.04.2021. godine s početkom u 11:00 sati. Gospodin Tamas Nagy iz Erste & Steiermärkische Bank d.o.o. održat će online predavanje na temu „Tržište kapitala u RH – s posebnim osvrtom na turistički sektor“

Tamas Nagy je FMTU ALUMNI, a radi kao  koordinator upravljanja investicijskim proizvodima Erste&Steiermärkische Bank, ujedno je predsjednik Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima pri HGK.

Predavanje će se održati putem Microsoft Teams meeting platforme. Poveznica za sudjelovanje na online predavanju je (POVEZNICA), koja će biti aktivna isti dan od 10:30. Molimo sve sudionike da se ulogiraju najkasnije 10 minuta prije početka predavanja.

NAPOMENA: Serija popularno-znanstvenih predavanja i radionica nema prodajni karakter i u potpunosti su oslobođeni poruka koje bi polaznici mogli shvatiti kao nametljive. Isključivi cilj ovih radionica je doprinos povećanju općeg stupnja financijske pismenosti.