Poštovane studentice i studenti,

radi predaje završnih i diplomskih radova u utorak, 16. 07. 2019. šalter Ureda za studente radit će u Opatiji od 9,00 do 15,00 h a u SC Zabok od 8,00 do 14,00 sati.

Ured za studente