Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma ''Dr. Mijo Mirković'' organizira Ljetnu školu hrvatskog i njemačkog jezika za redovne studente u suradnji s Fachhochschule Burgenland GmbH, Austria.

Više informacija o ljetnoj školi možete pronaći na sljedećem linku: Ljetna škola hrvatskog i njemačkog jezika