PRIJAVE ZA NASTAVAK STUDIJA NA FMTU

PRIJAVA ZA UPIS
ZAMOLBA ZA UPIS 2020-21 - Opatija
ZAMOLBA ZA UPIS 2020-21 - Zabok

PREDAJA DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU:

1. 07. 2020. - 30. 07. 2020. 
31. 08. 2020. - 18. 09. 2020. 
na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Rang lista uspješnosti pristupnika

Popis studenata za Nastavak studija na 3. godini preddiplomskog sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ u 2020./2021. akademskoj godini

UPISI

Sukladno razvoju epidemiološke situacije u RH i potrebom za olakšavanjem provođenja upisnog postupka u akademsku godinu 2020./2021. upisni postupak obavljat će se online i to putem putem e-maila: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  dana 25. 09. 2020. od 8,00 do 12,00 sati.

Ukoliko dođe do promjene načina predaje upisne dokumentacije kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta.

Dokumenti moraju biti potpisani i poslani u PDF formatu ili jpg formatu (osim obrasca Prijavni list koji je potrebno dostaviti u Excel formatu i Sveučilišnog sportskog obrasca kojeg nije potrebno slati poštom)
Svu upisnu dokumentaciju potrebno je slati u jednom mailu a u Predmetu / Subjectu maila upisati IME I PREZIME kandidata! U slučaju da dokumentacija ne prolazi u jednom mailu, potrebno je poslati još jedan mail sa istim nazivom.

Kandidati su dužni sve ispunjene i potpisane dokumente (osim obrasca Prijavni list i Sveučilišnog sportskog obrasca koje nije potrebno dostaviti poštom) dostaviti i preporučenom poštom na adresu Fakulteta zaključno do 30. rujna 2020. godine:

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
URED ZA STUDENTE
Upis - NASTAVAK STUDIJA

Primorska 42
51410 Opatija

Ukoliko je upisna dokumentacija potpuna kandidat će biti upisan na studij. Upisanim studentima će zemaljskom poštom biti dostavljen potpisani Ugovor o studiranju i podaci za otvorene korisničke račune na Fakultetu (e-mail, AAI@EduHr) ili osobno u slučaju održavanja nastave na Fakultetu.

Nakon isteka predviđenog vremena dokumentacija se više neće zaprimati i smatrat će se da je kandidat odustao od studija.

ZA UPIS JE POTREBNO DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

1. Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij - POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU Opatija

25. 9. 2020. 8,00 - 12,00 - dokumentacija se dostavlja na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 • Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta).
 • Fotografija -  originalna fotografija dostavlja se poštom na obrascu za izradu Smartx kartice
 • Rodni list odnosno izvadak iz matične knjige rođenih (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani (dostavljaju kandidati koji su prethodni studij završili na drugom visokom učilištu)
 • Domovnica-  priznaje se e-domovnica iz sustava e – Građani (dostavljaju kandidati koji su prethodni studij završili na drugom visokom učilištu)

PODACI ZA UPLATU:

Podaci za uplatu PETU izvanredni Opatija
Molimo kandidate da prilikom uplate participacije (školarine) i troškova upisa upišu točan poziv na broj i OIB studenta, kako kod evidentiranja istih ne bi dolazilo do pogrešaka.                 

Prednost pri upisu željenog smjera imaju kandidati s većim brojem bodova na rang listi do popunjavanja upisne kvote na smjeru. Nakon popunjavanja kvote izabranog smjera, kandidat će biti upisan na drugi smjer.

Kandidati su dužni sve ispunjene i potpisane dokumente (osim obrasca Prijavni list i Sveučilišnog sportskog obrasca koje nije potrebno dostaviti poštom) dostaviti i preporučenom poštom na adresu Fakulteta:

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
URED ZA STUDENTE
Upis - NASTAVAK STUDIJA
Primorska 42
51410 Opatija

2. Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Zabok - POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

25. 9. 2020. 8,00 - 12,00 - dokumentacija se dostavlja na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokumenta iz kojeg se može pročitati OIB pristupnika
 • Potvrda o uplati participacije (školarine) - 5.500,00 kn
  Ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati.
  Iznos participacije (školarine) molimo uplatiti prije upisa na IBAN visokog učilišta!
 • Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta).
 • Potvrda o uplati troškova izvođenja studia u SC Zabok - 1.800,00 kn
 • Fotografija - originalna fotografija dostavlja se poštom na obrascu za izradu Smartx kartice
 • Rodni list odnosno izvadak iz matične knjige rođenih (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani (dostavljaju kandidati koji su prethodni studij završili na drugom visokom učilištu)
 • Domovnica-  priznaje se e-domovnica iz sustava e – Građani (dostavljaju kandidati koji su prethodni studij završili na drugom visokom učilištu)

PODACI ZA UPLATU:

Podaci za uplatu PETU izvanredni Zabok

Molimo kandidate da prilikom uplate participacije (školarine), troškova upisa i troškova organizacije izvođenja studija upišu točan poziv na broj i OIB studenta, kako kod evidentiranja istih ne bi dolazilo do pogrešaka.   

Prednost pri upisu željenog smjera imaju kandidati s većim brojem bodova na rang listi do popunjavanja upisne kvote na smjeru. Nakon popunjavanja kvote izabranog smjera, kandidat će biti upisan na drugi smjer.

Kandidati su dužni sve ispunjene i potpisane dokumente (osim obrasca Prijavni list i Sveučilišnog sportskog obrasca koje nije potrebno dostaviti poštom) dostaviti i preporučenom poštom na adresu Fakulteta:

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
URED ZA STUDENTE
Upis - NASTAVAK STUDIJA

Primorska 42
51410 Opatija

OSTALE INFORMACIJE

Studentima kojima će se temeljem pismene zamolbe odobriti obročno plaćanje u tri rate, prvu ratu uplaćuju prilikom upisa, drugu ratu školarine moraju uplatiti do 31. prosinca 2020., a treću ratu do 31. siječnja 2021. godine.

Zamolba za obročno plaćanje školarine - dostavlja se sa ostalom upisnom dokumentacijom