NAPOMENA: Sukladno Odluci o troškovima upisa u I. i više godine studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. akademskoj godini (KLASA: 003-01/19-03/02; URBROJ: 2170-57-01-19-104) od 26. ožujka 2019. godine, troškovi upisa iznose 380,00 kn.

PREDAJA DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU: 02. 09. 2019. - 07. 09. 2019. 

(predaja  dokumentacije za upis na šalteru Ureda za studente na Fakultetu, Opatija, Naselje Ika,  Primorska 42, p.p. 97 od 12,00 do 15,00 i u Studijskom centru Zabok, Upravna zgrada "Regeneracije", K. Gjalskog 4, Zabok od 08,00 do 14,00 h)

 

UPISI: 27. 09. 2019. na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji u dvorani I (prizemlje) u 12,00 h.

IBAN RAČUN I POZIV NA BROJ za uplatu školarine i troškova upisa Opatija

1. ŠKOLARINA:  5.500,00 kn
IBAN: HR1323600001101496052
Primatelj: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Primorska 42, 51410 Opatija

Poziv na broj: 29203 - OIB studenta

2. TROŠKOVI UPISA: 380,00 kn
IBAN: HR1323600001101496052
Poziv na broj: 6593 - OIB studenta

IBAN RAČUN I POZIV NA BROJ za uplatu školarine i troškova upisa SC ZABOK

1. ŠKOLARINA:  5.500,00 kn
IBAN: HR1323600001101496052
Primatelj: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Primorska 42, 51410 Opatija

Poziv na broj: 29204 - OIB studenta

2. TROŠKOVI UPISA: 380,00 kn
IBAN: HR1323600001101496052
Poziv na broj: 6593 - OIB studenta

3. TROŠAK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA STUDIJA U AKAD. GOD. 2019./2020.: 1.800,00 kn
IBAN: HR7623600001101267065
Poziv na broj: OIB studenta
Primatelj: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE , Zabok, Kumrovečka 8