Upute

Završni i Diplomski rad

Upute - završni rad - preddiplomski sveučilišni studij, stručni studij i Razlikovni program

Upute - diplomski rad - diplomski sveučilišni studij

Upute za pisanje rada

Diplomanti sveučilišnog dodiplomskog i diplomanti stručnog studija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu koji su akademski naziv diplomirani ekonomist ili stručni naziv ekonomist stekli prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, mogu zatražiti izdavanje Potvrde kojom se potvrđuje da prije stečeni akademski naziv odgovara nekom od akademskih naziva utvrđenih u naprijed navedenom Zakonu.
 
 

Zamolba za izdavanje potvrde o izjednačavanju stručnih naziva sa akademskim nazivima

Ostalo