POPIS PREDMETA 2021./2022.

Diplomski sveučilišni studij Marketing u turizmu
Diplomski sveučilišni studij Menadžment u turizmu
Diplomski sveučilišni studij Menadžment u hotelijerstvu
Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma

RASPORED UPISA U NAREDNU AKADEMSKU GODINU 2021./2022. - ponavljanje neostvarenih ECTS bodova

Studenti koji neće koristiti mogućnost polaganja ispita na 3. i 4. ispitnom roku, mogu ukoliko žele, upisnu dokumentaciju predati u srpnju i to kako slijedi:

23. srpnja 2021. godine 

od 9,00 h do 26. 7. 2021. do 8,00 h

Online upisima  se pristupa preko adrese: https://upisi.fthm.hr

Jesenski rok upisa u višu godinu: 15. 09. 2021. - 20. 9. 2021.

od 9,00 h do 20. 9. 2021. do 8,00 h

DOKUMENTACIJA ZA UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

Za upis je potrebno dostaviti sljedeću ispunjenu dokumentaciju:

REDOVITI STUDENTI

IZVANREDNI STUDENTI 

U slučaju da se izborni predmet kojeg je student upisao prethodne godine i nije stekao ECTS bodove ne izvodi u 2021./2022. akademskoj godini, student će biti obaviješten o odabiru novog izbornog predmeta.

Studentima kojima će se temeljem pismene zamolbe odobriti obročno plaćanje u tri rate, prvu ratu uplaćuju prilikom upisa, drugu ratu školarine moraju uplatiti do 31. prosinca 2021., a treću ratu do 31. siječnja 2022. godine.

Zamolba za obročno plaćanje školarine

U slučaju odustajanja od studija Fakultet ima pravo zadržati do tada uplaćena sredstva kao i pravo naplate preostalog dijela nenaplaćenog iznosa školarine!

Studentima koji tijekom akademske godine nisu podmirili u cijelosti svoje financijske obveze neće se odobriti upis u narednu akademsku godinu.

IBAN račun i pozivni brojevi 

Iznos participacije (školarine) - redoviti: 5.500,00 kn (91,67 Kn za 1 ECTS) – plaćanje jednokratno prilikom upisa. 

Iznos participacije (školarine) - izvanredni: 5.500,00 kn – plaćanje jednokratno prilikom upisa. 

Strani studenti: 16.500,00 kn (275,00 kn za 1 ECTS)

Troškovi upisa: 300,00 Kn – plaćanje jednokratno prilikom upisa. 

Podaci za uplatu DS op 21 22

Molimo studente da prilikom uplate participacije (školarine) i/ili troškova upisa upišu točan poziv na broj i OIB studenta, kako kod evidentiranja istih ne bi dolazilo do pogrešaka.