Objavljen je novi raspored za zimski semestar 2021/22 akademsku godinu.

Mole se studenti da prate promjene na rasporedu!

Raspored je podložan promjenama uslijed situacije s pandemijom COVID 19.

Redoviti studij

ZIMSKI SEMESTAR

Marketing u turizmu

Menadžment u turizmu

Menadžment u hotelijerstvu

Održivi razvoj turizma

  

LJETNI SEMESTAR - do 19.3.2022

Marketing u turizmu

Menadžment u turizmu

Menadžment u hotelijerstvu

Održivi razvoj turizma

 

LJETNI SEMESTAR - od 21.3.2022

Marketing u turizmu

Menadžment u turizmu

Menadžment u hotelijerstvu

Održivi razvoj turizma

Izvanredni studij Opatija

ZIMSKI SEMESTAR

Marketing u turizmu

Menadžment u turizmu

Menadžment u hotelijerstvu

Održivi razvoj turizma

 

LJETNI SEMESTAR

Marketing u turizmu

Menadžment u turizmu

Menadžment u hotelijerstvu

Održivi razvoj turizma