Odluke

2020./2021. školarina i troškovi upisa

Odluka o visini školarine u 2020./2021. akademskoj godini
Odluka o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija u 2020./2021. akademskoj godini
Odluka o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2020.-2021. upisati I. godinu na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci
Odluka o troškovima upisa u prvu i više godine studija u 2020./2021. akademskoj godini

2019./2020. školarina i troškovi upisa

Odluka o usvajanju privremenih pravila studiranja za vrijeme trajanja epidemije bolesti Covid 19

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o školarini za 2019./2020. akademsku godinu
Odluka o visini školarine u 2019./2020. akademskoj godini
Odluka o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija u 2019./2020. akademskoj godini
Odluka o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2019.-2020. upisati I. godinu na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci
Odluka o troškovima upisa u prvu i više godine studija u 2019./2020. akademskoj godini

Ostalo
 

IBAN račun i pozivi na broj
Odluka o nagrađivanju studenata tijekom studija