Prijava ispita- PRIJAVA JE OBAVEZNA

Prijava i odjava ispita omogućena je kroz ISVU Studomat.

Polaganje ispita prijavljuje se najkasnije tri dana prije održavanja ispita a odjavljuje najkasnije 24 sata prije održavanja ispita.

Studentu koji na vrijeme ne odjavi prijavljeni ispit, a ispitu ne pristupi, bilježi se pad na ispitu.

Studenti kojima se preklapa termin pisanja završnih ispita iz izbornih kolegija,  dužni su se što hitnije javiti predmetnom nastavniku i zatražiti promjenu grupe.

Studenti će ovisno o veličini grupe biti raspoređeni u ispitne grupe.

Molimo studente da prate obavijesti nastavnika na Merlinu gdje će biti objavljen točan raspored grupa u danu.

.

4. rok

 

ZIMSKI SEMESTAR                  LJETNI SEMESTAR
 Redoviti studij, Izvanredni studij Opatija i Izvanredni studij Zabok         Redoviti studij,  Izvanredni studij Opatija i Izvanredni studij Zabok
Održivi razvoj turizma
        Održivi razvoj turizma
Marketing u turizmu         Marketing u turizmu
Menadžment u turizmu          Menadžment u turizmu
Menadžment u hotelijerstvu
         Menadžment u hotelijerstvu