Prijava ispita- PRIJAVA JE OBAVEZNA

Prijava i odjava ispita omogućena je kroz ISVU Studomat.

Polaganje ispita prijavljuje se najkasnije tri dana prije održavanja ispita a odjavljuje najkasnije 24 sata prije održavanja ispita.

Studentu koji na vrijeme ne odjavi prijavljeni ispit, a ispitu ne pristupi, bilježi se pad na ispitu.

Studenti kojima se preklapa termin pisanja završnih ispita iz izbornih kolegija,  dužni su se što hitnije javiti predmetnom nastavniku i zatražiti promjenu grupe.

Studenti će ovisno o veličini grupe biti raspoređeni u ispitne grupe.

Molimo studente da prate obavijesti nastavnika na Merlinu gdje će biti objavljen točan raspored grupa u danu.

2. rok

ZIMSKI SEMESTAR                 

LJETNI SEMESTAR

 Redoviti studij       Izvanredni studij Opatija        Izvanredni studij Zabok         Redoviti studij        Izvanredni studij Opatija       Izvanredni studij Zabok
Održivi razvoj turizma 
      Održivi razvoj turizma          Održivi razvoj turizma  
        Održivi razvoj turizma        Održivi razvoj turizma         Održivi razvoj turizma  
Marketing u turizmu       Marketing u turizmu        Marketing u turizmu         Marketing u turizmu       Marketing u turizmu       Marketing u turizmu
Menadžment u turizmu       Menadžment u turizmu       Menadžment u turizmu         Menadžment u turizmu       Menadžment u turizmu        Menadžment u turizmu 
Menadžment u hotelijerstvu
      Menadžment u hotelijerstvu        Menadžment u hotelijerstvu          Menadžment u hotelijerstvu          Menadžment u hotelijerstvu       Menadžment u hotelijerstvu