Prijava ispita- PRIJAVA JE OBAVEZNA

Prijava i odjava ispita omogućena je kroz ISVU Studomat.

Polaganje ispita prijavljuje se najkasnije tri dana prije održavanja ispita a odjavljuje najkasnije 24 sata prije održavanja ispita.

Studentu koji na vrijeme ne odjavi prijavljeni ispit, a ispitu ne pristupi, bilježi se pad na ispitu.

Studenti kojima se preklapa termin pisanja završnih ispita iz izbornih kolegija,  dužni su se što hitnije javiti predmetnom nastavniku i zatražiti promjenu grupe.

Studenti će ovisno o veličini grupe biti raspoređeni u ispitne grupe.

Molimo studente da prate obavijesti nastavnika na Merlinu gdje će biti objavljen točan raspored grupa u danu.

1. rok

ZIMSKI SEMESTAR             LJETNI SEMESTAR
 Redoviti studij         Izvanredni studij        SC Zabok         Redoviti studij   Izvanredni studij       SC Zabok
Održivi razvoj turizma           Održivi razvoj turizma         Održivi razvoj turizma              Održivi razvoj turizma    Održivi razvoj turizma       Održivi razvoj turizma 
Marketing u turizmu        Marketing u turizmu            Marketing u turizmu          Marketing u turizmu    Marketing u turizmu        Marketing u turizmu 
Menadžment u turizmu        Menadžment u turizmu       Menadžment u turizmu         Menadžment u turizmu    Menadžment u turizmu        Menadžment u turizmu 
Menadžment u hotelijerstvu       Menadžment u hotelijerstvu       Menadžment u hotelijerstvu         Menadžment u hotelijerstvu    Menadžment u hotelijerstvu       Menadžment u hotelijerstvu