Prijava ispita- PRIJAVA JE OBAVEZNA

Studenti kojima se preklapa termin pisanja završnih ispita iz izbornih kolegija,  dužni su se što hitnije javiti predmetnom nastavniku i zatražiti promjenu grupe.

1. rok

ZIMSKI SEMESTAR             LJETNI SEMESTAR
 Redoviti studij         Izvanredni studij        SC Zabok         Redoviti studij   Izvanredni studij       SC Zabok
Održivi razvoj turizma       Održivi razvoj turizma       Održivi razvoj turizma         Održivi razvoj turizma    Održivi razvoj turizma       Održivi razvoj turizma 
Marketing u turizmu        Marketing u turizmu       Marketing u turizmu         Marketing u turizmu    Marketing u turizmu        Marketing u turizmu 
Menadžment u turizmu        Menadžment u turizmu       Menadžment u turizmu         Menadžment u turizmu     Menadžment u turizmu        Menadžment u turizmu 
Menadžment u hotelijerstvu        Menadžment u hotelijerstvu       Menadžment u hotelijerstvu         Menadžment u hotelijerstvu    Menadžment u hotelijerstvu       Menadžment u hotelijerstvu