Sa ciljem poticanja  interesa studenata za predavanja naših istaknutih stručnjaka iz prakse zadovoljstvo nam je najaviti sljedeće predavanje:

  • Ime i prezime predavača: Robertino Antić, direktor poslovnice
  • Naziv tvrtke ili institucije: Zagrebačka banka d.d.
  • Naziv predavanja: Sponzorstva i donacije u kulturi i turizmu
  • Kolegij na kojem će se održati predavanje: Poduzetništvo u kulturi
  • Datum i dvoranu u kojoj će se predavanje održati: 30.11.2018.g. u 8.30 sati

Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane studente.