ship.fthm.hr

 

CILJEVI PROGRAMA

Cilj programa „Specijalist odjela hrane i pića“ ima prepoznatljivu svrhu koja se ogleda u stjecanju praktičnih znanja, vještina i kompetencija neophodnih za suvremeno poslovanje odjela hrane i pića u hotelskom objektu. Uspješno savladan program polaznicima pruža kompetencije za samostalan i timski rad u različitim ugostiteljskim objektima koji organiziraju, rukovode i kontroliraju proces sukladno poslovnoj politici na dinamičnom turističkom tržištu.

 

ISHODI UČENJA, ODNOSNO OPĆE I SPECIFIČNE KOMPETENCIJE, TE VJEŠTINE I ZNANJA KOJE ĆE POLAZNIK STEĆI ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Ishodi učenja programa:

 • Analizirati financijsko poslovanje i administrativne poslove u odjelu hrane i pića uz pomoć suvremene informacijske tehnologije.
 • Biti sposoban primijeniti marketinške aktivnosti u oblikovanju ponude hrane i pića.
 • Definirati i analizirati marketinške vještine u prezentaciji ponude hrane i pića.
 • Razlikovati i analizirati marketinške komunikacije s korisnicima usluga hrane i pića.
 • Pravilno reagirati na eventualne primjedbe gostiju na ponudu i usluge hrane i pića.
 • Objasniti i interpretirati kružni tijek kretanja robe u odjelu HIP-a.
 • Uspostaviti i izraditi efikasnu organizaciju rada odjela Hip-a u ugostiteljskom objektu.
 • Upravljati ljudskim potencijalima i educirati djelatnike u odjelu hrane i pića.
 • Znati uspostaviti efikasnu organizaciju rada u ugostiteljskoj kuhinji.
 • Definirati i interpretirati mjere te zakonski propisane postupke rada na siguran način i znati ih primjenjivati u praksi kod zaposlenika u kuhinji.
 • Primijeniti HACCP sustav u malim i velikim ugostiteljskim objektima.
 • Racionalizirati sirovine i namirnice, analizirati zalihe i troškove.
 • Objasniti i interpretirati temeljna gastronomska pravila, te standarde i normative kada je u pitanju prigotavljanje različitih vrsta jela.
 • Pravilno izraditi i sastaviti sredstva ponude kao što je: jelovnik, menu i dnevnu kartu.
 • Razlikovati i analizirati moderne i klasične trendove u prezentiranju i pripremi hrane.
 • Definirati i interpretirati hrvatsku gastronomsku baštinu i njezin značaj u gastronomskoj ponudi.
 • Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne značajke pravilne prehrane.
 • Izraditi i oblikovati ponudu hrane prilagođenu zahtjevima specifičnih populacija.
 • Argumentirati i implementirati aktualne trendove u prehrani.
 • Izraditi plan rada, voditi i organizirati suvremenu slastičarnicu u ugostiteljskom objektu.
 • Razlikovati i analizirati suvremene trendove u slastičarstvu i pekarstvu.
 • Objasniti i interpretirati temeljna pravila, te standarde i normative kada su u pitanju tehnike posluživanja u blagovaoni.
 • Analizirati troškove poslužnih odjela, te definiranje i interpretacija uspješnosti poslovanja.
 • Pravilno tumačiti i objasniti znanja, vještine i navike iz područja somelijerstva.
 • Analizirati i objasniti važnost nastupa i osobne prezentacije za povećanje prodaje.
 • Tumačiti i interpretirati metode za povećanje prodaje u barovima.
 • Izraditi i analizirati prodajne i marketinške metode u barovima.
 • Analizirati izračunavanje cijene pojedinih proizvoda i miješanih pića u svrhu postizanja prihvatljive dobiti.

 

TRAJANJE PROGRAMA

 • Program traje jednu akademsku godinu, kroz dva semestra u trajanju od 400 sati.

 

BROJ ECTS BODOVA

 • 30 ECTS.