Kandidat je uz prijavu dužan priložiti sljedeće dokumente:

(NAPOMENA: Moguće su izmijene u potrebnoj dokumentaciji za prijavu u skladu s novim odredbama Pravilnika)

 • ispunjeni prijavni obrazac
 • presliku identifikacijske isprave (osobna iskaznica/putovnica)
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o najmanje završenoj srednjoj školi (obvezna potvrda o priznavanju inozemne srednjoškolske/visokoškolske kvalifikacije)
 • izjavu iz kojeg stranog jezika želi polagati stručni ispit
 • dokaz radi oslobađanja od polaganja ispita iz stranog jezika u slučaju da kandidat ima zvanje profesora stranog jezika stečenog na Filozofskom fakultetu iz tog jezika ili međunarodno priznatu svjedodžbu o znanju stranog jezika iz kojeg je kandidat prijavio polaganje ispita
 • dokaz o položenom općem dijelu ispita, ukoliko se kandidat prijavljuje za polaganje samo posebnog dijela ispita
 • potvrdu o uplati troškova seminara.

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u obzir.

U cijenu seminara uključena su:

 • predavanja
 • terenska nastava (vođenje i izleti)
 • ispitni materijali
 • prvo polaganje ispita i jedno ponavljanje ispita.