Detaljan plan i program Seminara za turističke vodiče biti će objavljen po objavi novog Pravilnika za turističke vodiče sa strane Ministarstva turizma.