CILJEVI PROGRAMA

  • Osposobiti polaznike da slušaju, razumiju i vode kratke dijaloge s poslovnim partnerima.
  • Naučiti ih čitati i pisati glavne tipove jednostavnih poslovnih pisama.
  • Dati im uvid u osnove kineskoga poslovnog komuniciranja u svrhu izbjegavanja i rješavanja interkulturalnih nesporazuma u poslovnom svijetu.
  • Upoznati polaznike s bitnim kulturološkim razlikama, odnosno osnovnim kulturološkim obilježjima tipičnima za kinesku kulturu u poslovnom okruženju.

ISHODI UČENJA, ODNOSNO OPĆE I SPECIFIČNE KOMPETENCIJE, TE VJEŠTINE I ZNANJA KOJE ĆE POLAZNIK STEĆI ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Nakon završenoga tečaja polaznici će biti sposobni slušati, razumjeti i voditi kratke dijaloge s poslovnim partnerima.
  • Moći će čitati i pisati osnovna jednostavna poslovna pisma.
  • Usvojit će osnove poslovne interkulturalne komunikacije u svrhu izbjegavanja i rješavanja interkulturalnih nesporazuma u kineskom poslovnom okruženju.

TRAJANJE PROGRAMA

  • 60 sati

BROJ ECTS BODOVA

  • 5 ECTS bodova.