CILJEVI PROGRAMA I ISHODI UČENJA, ODNOSNO OPĆE I SPECIFIČNE KOMPETENCIJE, TE VJEŠTINE I ZNANJA KOJE ĆE POLAZNIK STEĆI ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Primijeniti poslovne politike menadžmenta hotelskog domaćinstva
 • Planirati i organizirati radne procese i obveze sudionika nižeg i srednjeg menadžmenta u odjelu hotelskog domaćinstva
 • Primijeniti načela suvremene organizacije rada u odjelu hotelskog domaćinstva, te prepoznati njezinu važnost
 • Primijeniti postupke suvremenih tehnologija čišćenja u hotelskom domaćinstvu
 • Planirati financijsko poslovanje hotelskog domaćinstva
 • Prepoznati suvremene trendove i standarde u hotelijerstvu, te oblikovati kvalitetnu uslugu u cilju potpunog zadovoljstva gosta
 • Komunicirati na primjeren način s gostima, zaposlenicima, nadređenima i poslovnim partnerima
 • Odabrati odgovarajuće tehnike upravljanja odnosa s gostima
 • Primijeniti etička načela u poslovanju hotelskog domaćinstva
 • Voditi kadrovsku politiku hotelskog domaćinstva
 • Provoditi postupke rada na siguran i higijenski ispravan način
 • Procijeniti zdravstvene rizike u hotelskom domaćinstvu
 • Primijeniti automatizaciju poslovnih procesa u hotelskom domaćinstvu
 • Koristiti terminologiju hotelskog domaćinstva na engleskom jeziku

 

TRAJANJE PROGRAMA

 • Program se izvodi 1 semestar.