Ishodi učenja na poslijediplomskome specijalističkom studiju – Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Završetkom poslijediplomskoga specijalističkog studija Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu stječu se potrebna znanja i vještine o stručnim specijalnostima iz funkcija menadžmenta u turističkim i ugostiteljskim poslovnim subjektima i objektima. Program studija omogućava polaznicima stjecanje sljedećih ishoda učenja:

 • Specijalizant će moći primijeniti napredne spoznaje u kreiranju i vrednovanju novih činjenica, postupaka i teorija koje, na temelju rezultata istraživanja, dovode do pomicanja granica znanja u području teorije menadžmenta i njegove primjene u uvjetima treće tehnološke revolucije na spoznajama učeće organizacije.
 • Pripremiti i prezentirati javno priopćenje o rezultatima i stručnoj spoznaji na domaćem ili međunarodnom stručnom skupu.
 • Argumentirati mišljenje te obraniti stav u raspravi s drugim menadžerima u turističkom i ugostiteljskom gospodarstvu ili logističkim sustavima.
 • Osmisliti i voditi programe i projekte, organizaciju provođenja stručnog projektiranja, pravovremeno otkrivanje potencijalnih menadžerskih pitanja, utvrđivanje potrebnih sredstava, vođenje menadžerskih timova.
 • Analizirati i vrednovati nova i specijalizirana znanja, metode, alate i instrumente u području menadžmenta u turističkim i ugostiteljskim subjektima i objektima, kao i logističkim sustavima.
 • Prikupljati i analizirati informacije (pretraživanje literature i baza podataka).
 • Prezentirati i obrazložiti ciljeve i zadatke timovima koje će voditi, kao i široj javnosti.
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost za uspješnost istraživanja te moguće posljedice utjecaja na širu zajednicu.
 • Vještine pisanja i izvještavanja (govorne vještine i vještine slušanja, sposobnost prikaza podataka i rezultata programa).
 • Suočavati se s novim izazovima društva i gospodarstva te primjenom rezultata znanstvenih istraživanja doprinositi društvenom i gospodarskom razvitku.
 • Steći će znanja o procesnim funkcijama u hotelijerstvu – korporaciji, kao i procesne funkcije hotela kao tržišnog objekta.
 • Steći će znanja o procesnim funkcijama u gastronomiji i restoraterstvu kao dijelu ugostiteljske ponude, o normativima, standardima i pravnoj regulativi koja potiče konkurentnost turizma u uvjetima promjena (zbog propisa i poticajnih mjera), kategorizacije objekata u turizmu.
 • Steći će znanja o menadžmentu posebnih programa u turizmu, u cilju osiguranja suvremenih sadržaja, kvalitetne i pravilne prehrane, kulturnih i drugih sadržaja prilagođenih zahtjevima tog segmenta tržišta, kao i o oblikovanju posebnih sadržaja u turističkoj ponudi s ciljem poboljšanja i povećanja ekonomske i poslovne učinkovitosti poslovnih sustava.
 • Znanja, vještine i kompetencije iz menadžmenta turističkih destinacija (zdrav okoliš; smještajni i prehrambeni objekti; sportsko-rekreacijski i zabavno-kulturni sadržaji; prostorna, tehnička, tehnološka i kadrovska infrastruktura zdravstvenih institucija; stupanj razvoja infrastrukture mjesta i lokalna organiziranost) koje su kulturološke i sociološke pretpostavke uspješnog organiziranja turističke ponude.