Voditeljica studija

izv. prof. dr. sc. Elena Rudanelena rudan

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

Fakultet za  menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao jedina ustanova u Republici Hrvatskoj, koja je u potpunosti orijentirana na edukaciju, razvoj kadrova i znanstvenih istraživanja u području  turizma i ugostiteljstva izvodi preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" (4 godine, 240 ECTS-a).

Svjetska turistička organizacija (UNWTO) studijskom je programu dodijelila certifikat kvalitete UNWTO.TedQual za razdoblje 2020. – 2024. UNWTO.TedQual je program zaklade UNWTO.Themis i najvažniji je dokaz kvalitete programa visokog obrazovanja, osposobljavanja i istraživanja u turizmu u cijelom svijetu. 

 • Sveučilišni preddiplomski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" ima 2 smjera, i to:
  • Menadžment u turizmu
  • Menadžment u hotelijerstvu.
 • Preddiplomski sveučilišni studij izvodi se  na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji  kao:
  • redoviti studij ili
  • izvanredni studij.
 • Preddiplomski sveučilišni studij u Studijskom centar Zabok izvodi se kao:
  • izvanredni studij.

Trajanje studija

8 semestara (4 godine)

ECTS bodovi

240

Uvjeti za upis

Završena četverogodišnja srednju škola, položena državna maturu i stečeni  uvjeti za upis u prvu godinu studija.

Cilj studijskoga programa

Cilj je studijskoga programa osposobljavanje studenata za rješavanje kompleksnih poslova i vođenje ekonomskih procesa u području poslovne ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu. 

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

 • Vladanje znanjima u području poslovne ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu.
 • Sposobnost primjene metoda i modela poslovanja u turizmu i ugostiteljstvu.
 • Sposobnost praćenja i analiziranja ekonomskih i turističkih politika, praksi i trendova.
 • Sposobnost upravljanja ljudskim, financijskim, materijalnim i informacijskim resursima.
 • Sposobnost upravljanja projektima.
 • Organizacijske i menadžerske vještine.
 • Vještine poslovne komunikacije na materinjem i stranim jezicima, te primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije.
 • Sposobnost razumijevanja legislative i standarda u turizmu i ugostiteljstvu.
 • Sposobnost vrednovanja i predlaganja prikladne strategije razvoja, poslovnih planova i budžeta.
 • Sposobnost preuzimanja odgovornosti za donošenje odluka i izvođenje složenijih poslova u turizmu i ugostiteljstvu uz uvažavanje načela etike i društvene odgovornosti.

Studenti će završetkom ovoga programa razviti i opće kompetencije, kao što su sposobnost apstraktnoga razmišljanja, kritičkoga mišljenja, generiranja novih ideja, identificiranja i rješavanja problema, planiranja i upravljanja vremenom, kontinuiranoga usavršavanja, samostalnost u radu i druge vještine. 

Mogućnost zapošljavanja

Po završetku ovoga programa studenti će moći obavljati poslove iz područja turizma, ali i u drugim područjima poslovne ekonomije. Program preddiplomskoga studija je koncipiran tako da osigurava relevantna znanja za obavljanje menadžerskih poslova niže i srednje razine u turističkom sektoru. Po završetku studija nudi se mogućnost zapošljavanja u:

 • sustavu turističkih organizacija, turističkih zajednica, turističkim agencijama i turističkim udrugama
 • hotelskim poslovnim subjektima i svim selektivnim oblicima turističke ponude, te prateće industrije
 • javnom sektoru, komunalnom sustavu, medijima, službama računovodstva, kontrole i inspekcijama
 • sustavu obrazovanja
 • financijskim institucijama i ostalim gospodarskim poslovnim sustavima, gdje se traže specifična znanja iz područja turizma i ugostiteljstva.

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije ‒ kratica: univ. bacc. oec. (240 ECTS)

Mogućnost nastavka studija

Kandidati s diplomom prvostupnika ekonomije (240 ECTS-a) mogu nastaviti studij na jednom od diplomskih studija, odnosno upisati neke od programa cjeloživotnoga učenja.