Voditeljica studija

izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić elena rudan

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao jedina ustanova u Republici Hrvatskoj, koja je u potpunosti orijentirana na edukaciju, razvoj kadrova i znanstvenih istraživanja u području turizma, ugostiteljstva i održivoga razvoja izvodi preddiplomski sveučilišni studij "Menadžment održivoga razvoja" (4 godine, 240 ECTS-a).

Sveučilišni preddiplomski studij "Menadžment održivoga razvoja" izvodi se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao:

 • redoviti studij ili
 • izvanredni studij.

Trajanje studija

8 semestara (4 godine)

ECTS bodovi

240

Uvjeti za upis

Završena četverogodišnja srednju škola, položena državna maturu i stečeni  uvjeti za upis u prvu godinu studija.

Cilj studijskoga programa

Cilj je studijskoga programa je osposobljavanje studenata za rješavanje kompleksnih poslova te vođenje ekonomskih i društvenih procesa u području poslovne ekonomije u turizmu i održivom razvoju.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

 • Vladanje znanjima u području poslovne ekonomije i održivoga razvoja.
 • Sposobnost praćenja i vrednovanja trendova vezanih za održivi razvoj turizma i planiranja politike održivog turističkoga razvoja.
 • Sposobnost primjene metoda i modela poslovanja u turizmu, ugostiteljstvu i održivom razvoju.
 • Sposobnost upravljanja projektima uvažavajući načela održivog razvoja.
 • Sposobnost upravljanja ljudskim, financijskim, materijalnim i informacijskim resursima.
 • Organizacijske i menadžerske vještine.
 • Vještine poslovne komunikacije na materinjem i stranim jezicima, te primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije.
 • Sposobnost primjene legislative i standarde u turizmu, ugostiteljstvu i održivom razvoju.
 • Sposobnost preuzimanja odgovornosti za donošenje odluka i izvođenje složenijih poslova u turizmu i ugostiteljstvu uz uvažavanje načela etike i društvene odgovornosti.

Studenti će završetkom ovoga programa razviti i opće kompetencije, kao što su sposobnost apstraktnoga razmišljanja, kritičkoga mišljenja, generiranja novih ideja, identificiranja i rješavanja problema, planiranja i upravljanja vremenom, kontinuiranoga usavršavanja, samostalnost u radu i druge vještine. 

Mogućnost zapošljavanja

Program preddiplomskoga studija je koncipiran tako da osigurava relevantna znanja za obavljanje menadžerskih poslova niže i srednje razine u turističkom sektoru, koji se u suvremenim uvjetima mora razvijati na načelima održivoga razvoja. Po završetku studija nudi se mogućnost zapošljavanja u:

 • javnom sektoru
 • turističkom sustavu (sustav turističkih organizacija, turističkih zajednica, turističke agencije, turističke udruge)
 • svim selektivnim oblicima turističke ponude i prateće industrije (odjel upravljanja okolišem, zelene nabave, zelene infrastrukture)
 • sustavu obrazovanja
 • komunalnom sustavu, medijima, službama računovodstva, kontrole i inspekcijama
 • financijskim institucijama i ostalim gospodarskim poslovnim sustavima, koji provode i unapređuju održivi razvoj.

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije ‒ kratica: univ. bacc. oec. (240 ECTS)

Mogućnost nastavka studija

Kandidati s diplomom prvostupnika ekonomije (240 ECTS-a) mogu nastaviti studij na jednom od diplomskih studija, odnosno upisati neke od programa cjeloživotnoga učenja.