VIZIJA

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu lider je visokoga obrazovanja, znanstvenog i stručnog istraživanja u području turizma, ugostiteljstva i održivoga razvoja u Hrvatskoj i široj regiji.

MISIJA

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci kao znanstveno- istraživačka i obrazovna institucija kreator je znanja o turizmu,  ugostiteljstvu i održivom razvoju.

Studentima se osigurava kvalitetno obrazovanje za preuzimanje liderskih pozicija u uvjetima snažne globalne konkurencije. Zaposlenici pri tome imaju ključnu ulogu. U poticajnom radnom okruženju inicira se inovativnost, znanstveno-istraživačka i edukativna izvrsnost, lojalnost i predanost.

Kreativnim partnerstvima s gospodarstvom, javnim sektorom i civilnim društvom odgovara se na gospodarske i društvene izazove znanstveno utemeljenim rješenjima.

Potiče se izvrsnost i sve se aktivnosti provode poštujući načela etike i društvene odgovornosti.
 
VRIJEDNOSTI I NAČELA
 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu zalaže se za sljedeće vrijednosti:
 • izvrsnost
 • akademsku slobodu
 • profesionalni razvoj pojedinaca
 • javno djelovanje
 • etičnost i društvenu odgovornost.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kao sastavnica Sveučilišta u Rijeci vodi se sljedećim načelima:

 • načelo javnoga dobra i odgovornosti
 • načelo akademskoga integriteta
 • načelo transparentnosti
 • načelo sustavnoga strateškog upravljanja
 • načelo samoodrživosti
 • načelo integriranosti
 • načelo izvrsnosti i međunarodne usporedivosti
 • načelo osiguranja kvalitete preuzimanjem odgovornosti za osobni i institucijski razvoj.