Predstojnik Zavoda:
 

U sastavu Zavoda djeluju dvije katedre i to:

 

Okosnica rada i razvoja Zavoda, kao i  Katedri  koje djeluju u njegovom sastavu, temeljena je na prenošenju suvremene teorije i stjecanju praktičnih kompetencija studenata- budućih menadžera u turizmu i ugostiteljstvu.

U svojim skromnim prostornim uvjetima, studenti sveučilišnog i stručnog studija imaju priliku izravno praktično sudjelovati i biti konzumenti djela glavnih ugostiteljskih usluga u području  hrane i pića, kao temelja za  stvaranje prepoznatljivog brenda na domaćem i stranom turističkom tržištu. U provedenim anketama među studentima ovakav vid nastave izuzetno je zanimljiv, atraktivan i omogućuje potpuno savladavanje  vještina, praktičnih znanja i kompetencija koje se traže od studenta  tijekom studija.

Problematika smještaja i domaćinstva posebno se obrađuje kroz teoriju i čitav niz praktičnih primjera od strane predmetnih nastavnika. Poseban naglasak dat je na primjenu suvremene tehnike i tehnologije u tako važnim odjelima bilo velikog ili maloga ugostiteljskog poduzeća.