Voditelj katedre:
 
Članovi Katedre:
 
 
Važnost Katedre za turizam proizlazi iz područja djelovanja. Katedra se aktivno uključuje u sve aktivnosti Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Primarne aktivnosti Katedre obuhvaćaju znanstveni, istraživački, stručni i nastavni rad članova. Znanstvena aktivnost temelji se na sudjelovanju članova Katedre u realizaciji znanstveno-istraživačkih projekata financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te objavljivanju znanstvenih i stručnih radova. Članovi Katedre aktivno sudjeluju na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima, radionicama i savjetovanjima. Posebno područje djelovanja je izrada razvojnih studija, strategije razvoja turizma i glavnih planova turizma kao i stručnih studija. Rezultati istraživanja članova Katedre doprinose unapređivanju razvoja turizma Republike Hrvatske u cilju stvaranja konkurentne turističke destinacije na turističkom tržištu.

Članovi Katedre istražuju kompleksno područje turizma. Naglasak je na područja:

  • Menadžment turističke destinacije
  • Turistička politika
  • Specifični oblici turizma
  • Održivi razvoj turizma

Nastavna aktivnost se očituje u izvršavanju nastavnih obaveza na redovitom i izvanrednom stručnom, preddiplomskom i diplomskom studiju u Opatiji i CIS Zaboku. Članovi Katedre su mentori diplomskih, završnih i specijalističkih radova te doktorskih disertacija. Osim mentorstva, članovi djeluju i kao recenzenti znanstvenih radova za potrebe domaćih i stranih znanstvenih i stručnih časopisa i konferencija. Kroz nastavnu aktivnost provodi se i implementira Bolonjski proces. Vodeći računa o inovacijama u procesu učenja članovi Katedre unapređuju metode i tehnike prenošenja i provjere znanja u okviru nastavnog procesa.