Predstojnica Zavoda:

dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, redovita profesorica u trajnom zvanju

 

U sastavu Zavoda za turizam djeluju dvije katedre i to:

Važnost Zavoda ogleda se u sinergijskim aktivnostima koje povezuju dvije vrlo značajne i temeljne katedre u turizmu. Rezultati istraživanja, posebno u destinacijskom marketingu i menadžmentu, obvezuju nas da Zavod i dalje prednjači u ovim područjima istraživanja, koja su nezamjenjiva kad je riječ o odgovoru na suvremena kretanja turističke potražnje.

Nemalu važnost ima Zavod kad je riječ o sinergiji unutar destinacije i odnosa Zavoda prema destinacijama odnosno upravljanju destinacijama. Upravo potpisani ugovori između Fakulteta i strukovnih udruga su temelji za apliciranje znanstvenih spoznaja na konkretnim primjerima upravljanja destinacijama.