Voditeljica katedre:

dr. sc. Dubravka Vlašić, izvanredna profesorica

 

Članovi katedre:

 

Područje rada Katedre za računovodstvo su znanstvene, nastavne, stručne i opće-društvene aktivnosti iz šireg područja računovodstvenih disciplina, s posebnim naglaskom na: 

  • realizaciji znanstvenih, razvojnih i stručnih istraživačkih projekta, uz potporu Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH te Sveučilišta u Rijeci, sukladno zahtjevima gospodarstva ili javnog sektora ili u suradnji sa institucijama i udrugama u inozemstvu;
  • prezentiranju rezultata istraživanja na znanstvenim i stručnim skupovima (konferencije, kongresi, okrugli stolovi…) u zemlji i inozemstvu;
  • članstvom u uredničkim odborima znanstvenih i stručnih časopisa, konferencija i tijela iz područja računovodstva, turizma i hotelijerstva;
  • istraživačkim boravcima i usavršavanju na recentnim domaćim i stranim visokoškolskim i znanstvenim institucijama iz područja računovodstva, turizma i hotelijerstva;
  • unapređenju metoda i tehnika prenošenja i provjere znanja u okviru nastavnog procesa prilagođenog zahtjevima studenata u okviru redovitoga i izvanrednoga programa; 
  • pripremi nastavnog materijala iz računovodstvenih disciplina za studente (publiciranjem knjiga i udžbenika, skripta, priručnika i drugih nastavnih materijala, tiskanih ili  prezentiranih u elektronskom obliku na mrežnim stranicama Fakulteta);
  • gostovanju u nastavi na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju drugih visokoškolskih institucija u zemlji i inozemstvu;
  • aktivnom učešću u radu strukovnih udruga iz područja računovodstva, te udruga iz područja hotelijerstva i turizma u zemlji i inozemstvu;
  • kreiranju novih časopisa, konferencija i kongresa, programa cjeloživotnog učenja, međunarodnih ljetnih škola i drugih oblika inovativnih projekata iz područja računovodstva, turizma i hotelijerstva;
  • pomaganjem studentima i mladim istraživačima na njihovu putu usavršavanja u okviru šireg područja koje pokriva znanstvena grana računovodstvo, s posebnim naglaskom na specifičnosti implementiranja u djelatnosti turizma i hotelijerstva.