Voditeljica katedre:

 

Članovi Katedre:

Karmen Mikulić, asistentica

 
 
Katedra objedinjuje dva značajna područja rada:
  • Mikro ekonomiju – analizira suvremenih hrvatskih poduzeća (ekonomskih i hotelsko-turističkih poduzeća) na izazove konkurentske utakmice XXI. stoljeća.
  • Makro ekonomiju – analizira globalne trendove ekonomije i turizma na suvremenom tržištu XXI. stoljeća.
 

Katedra se aktivno uključuje u sve aktivnosti Fakulteta. Njene primarne aktivnosti se vezuju za nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti članova. Znanstvena se aktivnost temelji na sudjelovanju u znanstvenim projektima i objavljivanju znanstvenih radova.  Članovi objavljuju znanstvene i stručne radove te sudjeluju na znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu.

Članovi Katedre aktivno sudjeluju na brojnim znanstvenim i stručnim projektima.

Važnost Katedre proizlazi iz područja djelovanja. Sinergijski povezuje dva ključna područja interesa mikro i makroekonomiju i njihov razvoj. Rezultati istraživanja članova Katedre trebaju doprinijeti kvalitativnom odgovoru Hrvatske na dinamiku razvoja mikro i makroekonomije u funkciji ostvarenja razvoja. Rast i razvoj Hrvatske predstavlja ključni proces i preduvjet kvalitativnih promjena svih segmenata poslovanja i afirmacije sustava vrijednosti temeljenog na znanju (društvo znanja) u funkciji ostvarenja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, turizma i pojedinačnih gospodarskih poduzeća. Upravo zato Katedra treba težiti interakciji s ostalim katedrama unutar i izvan Zavoda za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju u cilju obrazovanja budućih menadžera i implementaciji u praksu.